ข่าว

ภท.แถลงการณ์ ยึดหลัก 3 ข้อ "รถไฟฟ้าสายสีเขียว"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พรรคภูมิใจไทย ออกแถลงการณ์ ยึดหลัก 3 ข้อพิจารณา "รถไฟฟ้าสายสีเขียว" ถูกกฎหมาย-ประโยชน์ของรัฐ-ลดรายจ่ายให้ประชาชน หากเป็นไปตามนี้พร้อมสนับสนุน ยืนยันพรรคไม่ขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาล

นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรคภูมิใจไทย  ออกแถลงการณ์เรื่อง พรรคภูมิใจไทยยึดหลัก 3 ข้อพิจารณา "รถไฟฟ้าสายสีเขียว" ถูกกฎหมาย-ประโยชน์ของรัฐ-ลดรายจ่ายให้ประชาชน เพื่อชี้แจงกรณีรัฐมนตรี 7 คนของพรรคไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี เพราะต้องการคัดค้านการแปลงสัญญาสัมปทานเป็นสัญญาร่วมลงทุน โดยมีเนื้อหาว่า 

 

พรรคภูมิใจไทย เป็นพรรคร่วมรัฐบาล มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้ารัฐบาล และเป็นผู้บังคับบัญชา

 

การไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นไปตามที่ได้เคยแสดงเจตนารมณ์กับนายกรัฐมนตรี ไว้แล้วว่า หากมีการนำวาระนี้ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย จะขอสงวนสิทธิ แสดงความเห็นคัดค้าน ในส่วนที่กระทรวงคมนาคม ชี้ประเด็นว่า แนวทางที่กทม. เสนอมา จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของรัฐและประชาชน  

 

การไม่เข้าประชุม เป็นแนวทางหนึ่งที่จะรักษาบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรี  และการทำงานร่วมกันของรัฐบาล  ไม่ให้มีความขัดแย้ง และได้แจ้งลาการประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ไม่ใช่หลบหน้าหรือหายตัวไปเฉย ๆ 
 

ประเด็นสำคัญของวาระเพื่อพิจารณา "โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว" คือ การแปลงสัญญาสัมปทาน เป็นสัญญาร่วมทุน ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณา และยังมีมุมมองที่เห็นต่างกันอยู่ ระหว่างกระทรวงคมนาคม กับ กระทรวงมหาดไทย ในฐานะต้นสังกัดของกทม. 

 

กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประเด็นคำถาม ที่ต้องการข้อมูลเอกสารจาก กทม. และยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงแสดงความเห็นคัดค้านการดำเนินการที่ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และระเบียบ อย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ส่วนต่อขยายจากรฟม.ไปเป็นของกทม. ซึ่งกทม. ยังไม่ได้แจ้งว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วหรือไม่ 

 

เรื่องค่าโดยสาร เป็นอีกประเด็นสำคัญ ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางราง ในฐานะที่เป็นผู้กำกับมาตรฐานการเดินรถ การประกอบกิจการของรถไฟฟ้า เห็นว่าสามารถจัดเก็บได้ต่ำกว่าที่กทม. เสนอ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน จึงท้วงติงประเด็นนี้ พร้อมทั้งขอข้อมูลประกอการพิจารณาเพิ่มเติมว่าทำไมจึงต้องเป็น 65 บาท ในขณะที่กระทรวงคมนาคม คำนวณได้ต่ำกว่า 65 บาท
 

พรรคภูมิใจไทย ขอเรียนว่าการพิจารณา "โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว" พรรคภูมิใจไทย ยึดหลักการ 3 ข้อ คือ 

 

1.พรรคภูมิใจไทย พิจารณาในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนสูงสุด พร้อมกันนี้ต้องรักษามารยาทการร่วมรัฐบาล และไม่สร้างความขัดแย้งที่จะกระทบเสถียรภาพของรัฐบาล 

 

2.พรรคภูมิใจไทย เสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ คือ กทม. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหากมีการดำเนินการครบถ้วน มีข้อมูล เอกสารใหม่ ที่ครบถ้วน พรรคภูมิใจไทยพร้อมที่จะพิจารณาใหม่ และให้ความเห็นชอบ 
 

3.พรรคภูมิใจไทย ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎร คุ้มครองประชาชนผู้บริโภค หรือประชาชนผู้ใช้บริการ "รถไฟฟ้า" ให้ได้รับความเป็นธรรมจากการกำหนดราคาค่าโดยสาร และได้รับการบริการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบกิจการ 

 

การไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นท่าทีที่ทำให้คณะรัฐมนตรี ต้องพิจารณาโครงการนี้อย่างรอบคอบ อีกครั้งหนึ่ง และมอบให้กระทรวงมหาดไทย ตอบคำถามของกระทรวงคมนาคม ให้ครบถ้วนก่อน แล้วเสนอกลับมาให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

 

พรรคภูมิใจไทย ขอเรียนว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่มีความขัดแย้งกับพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล แต่การทำงานของพรรค มีแนวทางที่ชัดเจน คือ ต้องถูกต้องตามกฎหมาย และ เพื่อประโยชน์ของประชาชน หากเป็นไปตามนี้ เราไม่มีเหตุที่จะคัดค้าน และจะพร้อมให้การสนับสนุน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ