ข่าว

"ละออพลัส" หวังแก้ปัญหา ครูเอกภาษาอังกฤษ ขาดแคลน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชู "ละออพลัส" เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เรียนเสาร์-อาทิตย์ หวังแก้ปัญหา ครูเอกภาษาอังกฤษ ชั้นประถมขาดแคลน

เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สังคมโทษครู  เด็กเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง ครู ก็ตกเป็นจำเลยของสังคม ล่าสุด ม.สวนดุสิต ผลักดัน "ละออพลัส" เตรียมจะปั้นครูเก่งสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาครูสายนี้ขาดแคลน

 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และในฐานะประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เปิดเผยว่า การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (รุ่นที่ 1) เกิดขึ้นตามนโยบายของท่าน รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

"อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้องการส่งเสริมให้อัตลักษณ์ด้านปฐมวัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ และผลักดันให้คณาจารย์เกิดการพัฒนาตนเองและต่อยอดองค์ความรู้ ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศก็เป็นต้นแบบในหลายๆด้าน" ดร.สิทธิพร กล่าว

ดร.สิทธิพร กล่าวอีกว่า โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ก่อเกิดเป็น โครงการละออพลัส เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูประถมศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (รุ่นที่ 1)

 

ดร.สิทธิพร กล่าวต่อว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (รุ่นที่ 1) มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เปิดสอนอย่างแน่นอน เพราะเรามุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษแก่เด็กประถมศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งการสอนแต่ละระดับชั้นนั้นมีความแตกต่างกันตามช่วงวัย 

ดร.สิทธิพร กล่าวอีกว่า ดังนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับประถมศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา ออกแบบและการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 

 

"และผมกล้าการันตีคณาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิเหมาะสมครบถ้วน พร้อมทั้งยังมีเครือข่ายจากประเทศสหรัฐอเมริการ่วมสอนด้วย จึงอยากให้ผู้เรียนมั่นใจในหลักสูตรว่าได้เรียนกับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง หากบุคคลท่านใดสนใจ สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้-10 กุมภาพันธ์ 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 02 244 5502-3"ดร.สิทธิพร กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ