ข่าว

"ครม." เห็นชอบให้ทัพฟ้าจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน ในคำของบปี 66

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครม." เห็นชอบให้ทัพฟ้าจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน ในคำของบปี 66 ด้านกองทัพเตรียมข้อมูลเสนอ-เเจงสภา เผยขั้นตอนจัดหาและกว่าจะได้ใช้งานจริงนานถึง 10 ปี

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ที่ประชุม "ครม." เมื่อ 11 ม.ค. 65 มีการพิจารณาโครงการที่ใช้งบประมาณ เกิน 1,000 ล้านบาท ของกระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยทาง "ครม." มีมติเห็นชอบให้โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนของกองทัพอากาศ ได้อยู่ในคำของบประมาณปี 66 ของกระทรวงกลาโหมต่อไป ซึ่งหากผ่านขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้รายการนี้ได้บรรจุอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 66 ที่จะต้องนำเสนอสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว กองทัพอากาศก็จะเตรียมการชี้แจงต่อสภาฯ ต่อไป 

 

ระหว่างนี้กองทัพอากาศได้จัดตั้งคณะกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทำความต้องการของโครงการ โดยมีพลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดทุกด้านให้รอบคอบ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค และให้สอดคล้องกับสภาพงบประมาณที่กองทัพได้รับจัดสรรให้มากที่สุดก่อนการนำเสนอตามกระบวนการของบประมาณ 

 

ทั้งนี้ขอยืนยันว่าการเตรียมการเสนอโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างถี่ถ้วนทั้งหมดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติความมั่นคง และอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญ 

 

สำหรับการจัดหาเครื่องบินสมรรถนะสูงทดแทน ต้องใช้เวลาในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศได้ ต้องใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 10-12 ปี (กว่าจะครบฝูง) และจะอยู่ประจำการในกองทัพต่อไปอีกประมาณ 40 ปี 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ