ข่าว

"เยียวยา SMEs" หัวละ 3,000 โดนใจนายจ้าง เปิดลงทะเบียนเฟส 2 ต่อ - 20 ธ.ค.64

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ประกอบการแห่ชื่นชมโครงการ "เยียวยา SMEs" เดินหน้าเปิดลงทะเบียนเฟส 2 รัฐเตรียมอุดหนุน 3,000 บาท ลูกจ้างนาน 2 เดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปิดลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รอบที่ 2 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้นายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค.64 สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือน ธ.ค.64  และเดือน ม.ค.65 โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน เช่นเดียวกับนายจ้างที่ลงทะเบียนรอบแรก ทั้งย้ำว่า เงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้นายจ้าง จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วแต่กรณี ซึ่งหากนายจ้างส่งเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 23 พ.ย.-20 ธ.ค.64 จะได้รับเงินอุดหนุนวันที่ 30 ธ.ค.64   

 

"เยียวยา SMEs" หัวละ 3,000 โดนใจนายจ้าง เปิดลงทะเบียนเฟส 2 ต่อ - 20 ธ.ค.64

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นโยบายช่วยอุดหนุนเงินค่าจ้างแก่ SMEs ผ่านโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ซึ่งหลังจากเปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 เดือน ได้รับความสนใจ และได้รับการชื่นชมจากนายจ้างสถานประกอบการจำนวนมาก เพราะประโยชน์เกิดกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรง ช่วยให้สถานประกอบการเกิดสภาพคล่อง ทั้งยังช่วยรักษาระดับการจ้างงานให้แก่ลูกจ้างคนไทย โดยมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถึง 223,838 ราย เป็นกิจการขนาดเล็ก (ลูกจ้างไม่เกิน 50 คน) จำนวน 210,631 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 1,839,868 คน และเป็นกิจการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 50 - 200 คน) จำนวน 13,207 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 1,228,284 คน คิดเป็นเม็ดเงินอุดหนุนตลอดโครงการ จำนวน 27,613,368,000 บาท

 

อย่างไรก็ตาม หากเทียบจากเป้าหมาย ยังมีสถานประกอบการ 170,865 ราย ที่จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 964,796 คน (ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 16 ต.ค. 64) ยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการ ครม.จึงเห็นชอบให้เปิดลงทะเบียนระยะที่ 2 เพื่อให้ SMEs ได้รับสิทธิทั่วถึง

 

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.- 20 ธ.ค.64 ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

 

  • หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี) 
  • สำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

 

นอกจากการเปิดลงทะเบียนฯ รอบที่ 2 แล้ว ครม.ยังเห็นชอบให้นายจ้างที่ลงทะเบียนร่วมโครงการในระยะที่ 1 (ระหว่างวันที่ 20 ต.ค.64 - 20 พ.ย.64) และนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ธ.ค.64 ได้รับเงินอุดหนุน ครบ 3 งวดด้วย ซึ่งช่วยแก้ปัญหาให้นายจ้างที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ หลังวันที่ 15 พ.ย.64 และนำส่งข้อมูลเงินสมทบงวดเดือน ต.ค.64 หลังวันที่ 15 พ.ย. 64 หรือไม่ได้นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งนายจ้างที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 พ.ย.64 แต่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรหัสผู้ใช้งานระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งทำให้นำส่งข้อมูลเงินสมทบงวดเดือน ต.ค.64 ผ่านระบบ e-Service ไม่ทันภายในวันที่ 15 พ.ย.64 สามารถรับเงินอุดหนุนในเดือนแรกได้ (พ.ย.64)

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด