ข่าว

"ประกันราคาข้าว" งวด 6 ปี 64/65 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว เงินเข้าแน่นอนเช็คเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เคาะแล้ว "ประกันราคาข้าว" งวด 6 ปี 64/65 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว "เงินเยียวยาเกษตรกร" ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าวันไหน เช็คที่นี่

เช็คอัปเดต "เงินเยียวยาเกษตรกร" เงินช่วยเหลือชาวนา เงิน "ประกันราคาข้าว" ปีการผลิต 64/65 งวดที่ 6 ภายหลังคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 6 ไปเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 12-18 พ.ย.2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว

 

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เงินส่วนต่างข้าวงวด 6

 

ราคาเกณฑ์อ้างอิง ประจำวันที่ 19 พ.ย.2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 6) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564
สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,871.48 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,128.52 บาท 
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,295.49 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,704.51 บาท 
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,545.67 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,454.33 บาท 
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,753.19 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,246.81 บาท 
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,903.56บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,096.44 บาท

 

"ประกันราคาข้าว" งวด 6 ปี 64/65 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว เงินเข้าแน่นอนเช็คเลย

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 2 สูงสุด ดังนี้ 

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,799.28 บาท 
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,272.16 บาท 
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 36,358.25 บาท 
 • ข้าวเปลือกเจ้า 67,404.30 บาท 
 • ข้าวเปลือกเหนียว 65,543.04 บาท

 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน 
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

 

ไทม์ไลน์วันโอนเงินส่วนต่างข้าว งวดที่ 1-6

 

 • งวดที่ 1 เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ธ.ก.ส.โอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
 • งวดที่ 2-4 ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 • งวดที่ 5 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2564 โดยจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง
 • งวดที่ 6 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564 โดยจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกร ยังไม่เป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ว่า เมื่อมีการคำนวณส่วนต่างในแต่ละงวดแล้ว ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรภายใน 3 วันทำการ เนื่องจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไว้ ได้ใช้จ่ายส่วนต่างสำหรับงวดที่ 1 เกือบหมด และงวดที่ 2 ได้บางส่วน

 

ดังนั้น จึงทำให้การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 3 งวดที่ 4 และ งวดที่ 5 อาจจะต้องล่าช้าออกไป โดยขึ้นอยู่กับว่า กระทรวงการคลังจะหาเงินมาได้เร็ว มากน้อยแค่ไหน แต่เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างอย่างแน่นอน

 

สามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้

 

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
 3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เม.ย.- 31 ต.ค. 2564 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565

 

"ประกันราคาข้าว" งวด 6 ปี 64/65 เงินชดเชยส่วนต่างข้าว เงินเข้าแน่นอนเช็คเลย

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ