ข่าว

มติครม.ไฟเขียว สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพวงเงิน 5,000 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มติครม.อนุมัติโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างรายได้ 5,000 ล้านบาท ให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้ คนละไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย ระยะเวลากู้เงิน 5 ปี ดอกเบี้ย 3.99% พร้อมอนุมัติวงเงิน 1,500 บาทชดเชยกรณีเกิด NPL ในโครงการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2564 แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการสินเชื่อ สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท  อีกทั้งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

โดยกระทรวงการคลังรายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่เริ่มคลี่คลายลงและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

 

ส่งผลกระทบกับกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งกิจกรรทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาความต้องการสินเชื่อมีมากขึ้น

 

ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง หรือสินเชื่อนอกระบบ

มาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ มีสาระสำคัญคือ

1.วงเงิน 5000 ล้านบาท

2.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง”ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น

 

และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น ผู้ประกอบการเสริมสวยหรือตัดผม ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว

 

ผู้ประกอบการขนาดย่อม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไซส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

 

- ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้ารถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

3.วงเงินอนุมัติสินเชื่อ ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย

4.ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระดอกเบี้ย 6 งวดแรก

5.อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี

 

นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติงบประมาณ 1500 ล้านบาท เพื่อชดเชยกรณีเกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในโครงการนี้ โดยจะชดเชยให้ 100% ของอัตรา 30% ที่มีการปล่อยกู้ หรือ 30% ของวงเงินที่ ครม.อนุมัติ

ขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ