ข่าว

"ชาติไทยพัฒนา" ลั่นเลือกตั้งรอบหน้าคว้า ส.ส. 30 คน ชูธงแก้ รธน. ตั้ง ส.ส.ร.

ประชุมใหญ่ "พรรคชาติไทยพัฒนา" วราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค ลั่น เลือกตั้งรอบหน้าคว้า ส.ส. 30 คน ชูธงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.

วันที่ 20 พ.ย. 64 "พรรคชาติไทยพัฒนา" จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ที่ทำการสาขาพรรค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นำโดย นางกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค , นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค และนายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค

 

โดยระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ,รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 , การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี , แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมในปี 2564 และ 2565 และงบการเงิน

 

นายวราวุธ กล่าวถึงแนวทางการเลือกตั้ง ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่า "พรรคชาติไทยพัฒนา" จะนำเสนอนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ขึ้นมา เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยจะต้องมีการจัดการออกเสียงประชามติขอความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศก่อนไม่ใช่ฟังเสียงเพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งสมัยนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 21 ของไทย ได้ริเริ่มจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดี นอกจากนี้ยังชูประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวกับประชาชน

ส่วนกรณี ส.ส. "พรรคชาติไทยพัฒนา" ลงมติไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากภาคประชาชน ล่าสุดนั้น จะมีผลกระทบย้อนกลับมาหรือไม่ นายวราวุธ เชื่อมั่นว่า ไม่ใช่ปัญหา เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการฟังเสียงจากประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะการทำประชามติ เพื่อตั้ง ส.ส.ร. ไม่ใช่ฟังเสียงประชาชนเพียง 100,000 หรือ 200,000 คน 

 

นายวราวุธ ยังตั้งเป้าว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า จะได้ ส.ส. ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ  และแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกพื้นที่ ประมาณ 30 คน เพื่อการทำงานของพรรคที่มีประสิทธิภาพ ส่วนจะมีอดีต ส.ส.ของพรรคฯ ที่ลาออกไป ย้ายกลับเข้ามาร่วมงานอีกหรือไม่ มองว่า การทำงานการเมือง พรรคการเมืองเปรียบเสมือนบ้านหรือสโมสรฟุตบอล เมื่อเวลาผ่านไปบางคนก็อาจจะจากไป และเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะกลับเข้ามาใหม่ได้ เพราะไม่ใช่ศัตรูกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้ และ"พรรคชาติไทยพัฒนา" ก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร

ข่าวยอดนิยม