ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศมหาดไทยบังคับแผนผังหลังเหตุเพลิงไหม้หมิงตี้เคมีคอล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้เคมีคอล ในท้องที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ราชกิจจาฯ  เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย  เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ โรงงานหมิงตี้เคมีคอล จำกัด  ในท้องที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ในท้องที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

ตามที่ได้เกิดเพลิงไหม้ในท้องที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  บริเวณเพลิงไหม้ในท้องที่ดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 44 ตารางวา

 

อันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้แห่งนี้ได้ทราบว่า จะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ตามความในมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 

ราชกิจจาฯ ประกาศมหาดไทยบังคับแผนผังหลังเหตุเพลิงไหม้หมิงตี้เคมีคอล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในท้องที่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


 

ตามแผนผังท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

ราชกิจจาฯ ประกาศมหาดไทยบังคับแผนผังหลังเหตุเพลิงไหม้หมิงตี้เคมีคอล

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม ....

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในท้องที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ