ข่าว

รับมือ "ฝุ่นPM2.5" ในกรุงด้วยระบบ AI คาดการณ์ปัญหาฝุ่นพิษลากยาวถึงปีหน้า

รับมือ "ฝุ่นPM2.5" ในกรุงด้วยระบบ AI คาดการณ์ปัญหาฝุ่นพิษลากยาวถึงปีหน้า
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กางแผนปฏิบัติการป้องกัน "ฝุ่นPM2.5" ด้วยระบบ AI รับมือปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพฯ คาดการณ์ปัญหาลากยาวถึงปี 65

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ ฝุ่นPM2.5 ในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นในละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มักจะเกิดในช่วงความกดอากาศสูง ประมาณปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ว่า  ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามร่างแผนที่เคยดำเนินการในปี 2564 พร้อมทั้งให้มีการปรับปรุงการดำเนินการบางส่วนเพิ่มเติมตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอมา เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การตั้งจุดตรวจวัดความดันเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดควันดำ การกำหนดช่วงเวลาห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมได้แนะนำให้กรุงเทพมหานครติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลมในจุดต่างๆ และนำวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคาดการณ์การเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นPM2.5 ล่วงหน้าได้ รวมถึงสามารถวางแผนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นPM2.5 ในพื้นที่ เนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพังต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะสำเร็จได้ นอกจากนี้อาจจะมีการหารือร่วมกับจังหวัดปริมณฑลเพิ่มเติมด้วย เพราะมีพื้นที่ติดกันหากพื้นที่ไหนมีฝุ่นฯ PM2.5 เกิดขึ้นสามารถส่งผลกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียงได้ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังจะต้องเตรียมการในเรื่องของการล้างถนนด้วย ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการล้างถนนด้วยดี ซึ่งยังคงต้องร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

พร้อมทั้งหาแนวทางในการคาดการณ์การเกิดฝุ่นฯ PM2.5 ล่วงหน้า 7 วัน หรือ 3 วันได้ เพื่อให้สามารถเตรียมการรับมือ ฝุ่นPM2.5 ล่วงหน้าได้ สำหรับการติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลม และนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นฯ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น ถือเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งจะได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาหารือแนวทางดำเนินการต่อไปว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง สามารถประสานหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาใดมาร่วมกันดำเนินการบ้าง

logoline