เด่นโซเชียล

ผู้ปกครองห้ามพลาดลงทะเบียนรับ "เงินอุดหนุนบุตร" เช็คขั้นตอน-วิธีที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ปกครองอย่าลืมเช็คเงื่อนไข-ขั้นตอนลงทะเบียนรับ "เงินอุดหนุนบุตร" แบบละเอียดก่อนพลาดเงินช่วยเหลือ 600 บาทต่อเดือน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อัปเดต การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร โดยระบุข้อความว่า  เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร   :  ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
เมืองพัทยา            :  ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
ส่วนภูมิภาค           :  ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

 

ข้อแนะนำ 

หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ
หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199
(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)


ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

 

ผู้ปกครองห้ามพลาดลงทะเบียนรับ "เงินอุดหนุนบุตร" เช็คขั้นตอน-วิธีที่นี่

 

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

 • ผู้ปกครอง
 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • เด็กแรกเกิด
 • มีสัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
 • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

เอกสารประกอบการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) คลิกที่นี่
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) คลิกที่นี่
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย, ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 • สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ