ข่าว

"โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง" ข้าราชการตำรวจ กรณีศาลปกครองคืนความเป็นธรรม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ "โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง" พลตำรวจตรี ธนพล สนเทศ ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหาร) ภายหลังศาลปกครองคืนความเป็นธรรม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง "โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง" ข้าราชการตำรวจ ในกรณีศาลปกครองคืนความเป็นธรรมให้ "พล.ต.ต.ธนพล สนเทศ"    ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหาร) 

 

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ราย พลตำรวจตรี ธนพล สนเทศ ตำแหน่ง ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และให้พ้นจากตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๙ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจ (สบ ๗) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามลำดับ นั้น

 

เนื่องจากศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ในคดีที่ พลตำรวจตรี ธนพล สนเทศ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๕๔

\"โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง\" ข้าราชการตำรวจ กรณีศาลปกครองคืนความเป็นธรรม

 

โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิกถอนคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๗๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจ รักษาราชการแทน ให้ พลตำรวจตรี ธนพล สนเทศ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๙ สำนักงานจเรตำรวจ

โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว และให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิของ พลตำรวจตรี ธนพล สนเทศ โดยดำเนินการให้ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่ง สูงขึ้นในระดับรองผู้บัญชาการ โดยขอให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

เช่นเดียวกับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลปกครองกลางแล้ว และขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตำรวจตรี ธนพล สนเทศ ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่บริหาร) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจ (สบ ๗) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

 

บัดนี้ ความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่เสนอ

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่าน ประกาศฉบับเต็ม.... ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [พลตำรวจตรี ธนพล สนเทศ]

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ