ข่าว

เฉลิมชัย มอบ "ส.ป.ก.4-01" ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำนาจเจริญ

เฉลิมชัย มอบ "ส.ป.ก.4-01" ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำนาจเจริญ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญ พร้อมมอบ "ส.ป.ก.4-01" ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำนาจเจริญ

 

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.50 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) พร้อมด้วยนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญ

 

 

โดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบหมายให้ นายเอกพงศ์น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก.  น.ส. จริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ ต.ห้วยไร่ อ.เมือง อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

 

เฉลิมชัย มอบ "ส.ป.ก.4-01" ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำนาจเจริญ

 

ในการนี้ รมว.กษ.ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน "ส.ป.ก.4-01" ให้แก่เกษตรกร ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 10 ราย 10 แปลง เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ นอกจากนี้ รมว.กษ. ได้มอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) T2, T3 จ.อำนาจเจริญ ให้แก่นายอานุภาพ ใจรัตน์ ผู้แทนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ จำนวน 280 กลุ่ม เกษตรกร 4,248 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161,897,250 บาท

 

 

 

เฉลิมชัย มอบ "ส.ป.ก.4-01" ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำนาจเจริญ

logoline