ข่าว

ครัวอาหารของ "สัตว์ป่า" เพื่อสัตว์ป่า ไม่ออกจากป่า

ตราบใดที่มนุษย์ต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีวิต สัตว์ป่าก็เช่นเดียววัน แต่เนื่องจากอาหารในป่าไม่เพียงพอ ทำให้มักพบปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ เข้ามาหากินในเขตชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางช่วยเหลือ เพื่อสัตว์ป่าไม่ออกจากป่า โดยที่สามารถมีอาหารกินอยู่ได้

เนื่องจากที่ผ่านมา มักมีสัตว์ป่าออกจากป่า หาอาหารในเขตขุมชน และทำลายพืชสวนของชาวบ้าน ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นประจำ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน (ค่ายเทวาพิทักษ์) มอบหมายให้กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 544 จัดชุดปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรท้องถิ่น สำรวจแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารของสัตว์ป่า และแก้ไขปัญหาการที่สัตว์ป่าออกจากป่ามาหากินในพื้นที่ของชาวบ้าน ซึ่งอาจทำให้สัตว์ป่าเกิดอันตรายรวมถึงเกิดความเสียหายในพืชสวนชาวบ้าน สร้างความเสียหายในทรัพย์สินและชีวิตชาวบ้านได้

ครัวอาหารของ \"สัตว์ป่า\" เพื่อสัตว์ป่า ไม่ออกจากป่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยกลุ่มต้นไม้ใหญ่ แต่พืชที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่ากลับน้อยลง จากสาเหตุปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้ง และน้ำป่า อีกทั้งประชากรสัตว์ป่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้แหล่งอาหาร จำพวกหญ้าไม่เพียงพอ ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือ โดยพิกัดที่เข้าไปสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าห่างชุมชนให้มากที่สุด ซึ่งได้เดินเท้าสำรวจระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อหาร่องรอยของสัตว์ที่มักลงมาหาอาหารอยู่เป็นประจำ จนมาถึงบริเวณพื้นที่รอยต่อ เชิงเขาสอยดาวใต้ ระหว่างหมู่ 2 บ้านวังกระแพร กับหมู่ 4 บ้านทุ่งกร่าง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะสม เนื่องจากพบรอยเท้าสัตว์ป่าหลายชนิด ออกหากินในบริเวณนี้ จึงได้ปลูกป่าทดแทน นำเมล็ดหญ้า ต้นอ้อยเข้าไปปลูกเพิ่ม พร้อมกับสร้างโป่งทียม แหล่งแร่ธาตุทางอาหารของสัตว์ป่า

ครัวอาหารของ \"สัตว์ป่า\" เพื่อสัตว์ป่า ไม่ออกจากป่า

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา มีการสร้างโป่งเทียมต่อเนื่อง แต่หลังผ่านมาสักระยะ ต้องมีการซ่อมแซมสร้างโป่งเทียมใหม่ แทนโป่งเทียมเดิมที่แหล่งแร่ธาตุทางอาหารลดน้อยลง เพื่อแก้ปัญหาสตว์ป่าไม่ออกจากป่า นอกจากนี้ที่ผ่านมามีการตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ในจุดที่สร้างโป่งเทียมด้วย ปรากฎว่ามีสัตว์น้อยใหญ่ลงมากินในพื้นที่มากขึ้น เช่น กระทิง กวาง หมูป่า ช้างป่า เป็นต้น  

ครัวอาหารของ \"สัตว์ป่า\" เพื่อสัตว์ป่า ไม่ออกจากป่า

สำหรับภาระกิจในครั้งนี้ เรือเอกสัมพันธ์ เพ็ชรรัตน์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 544 ฐานดงจิก ร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าวังกระแพร ชมรมพรานเทวาพิทักษ์รักษ์ป่า และเทศบาลตำบลทับไทร สำรวจวิถีสัตว์ป่า และแหล่งอาหารสัตว์ป่า ตามนโยบายของมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครนายก และระยอง ) 

ครัวอาหารของ \"สัตว์ป่า\" เพื่อสัตว์ป่า ไม่ออกจากป่า

ภาพ/ข่าว ไพโรจน์ อนุ ผู็สื่อข่าว จ.จันทบุรี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข่าวยอดนิยม