ข่าว

"บิ๊กต่อ" ต่อศักดิ์ เปิดศูนย์ฝึกอบรม "สอบสวนกลาง"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บิ๊กต่อ" พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก.เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา

 วันนี้ (27 ก.ย.64)  เวลา 09.09 น. "บิ๊กต่อ" พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  พร้อมด้วยคณะข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์จากสถานปฏิบัติธรรมถ้ำแก้วภาวนา  มาประกอบพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  

 

"บิ๊กต่อ" ต่อศักดิ์ เปิดศูนย์ฝึกอบรม "สอบสวนกลาง"

สำหรับศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ( CENTRAL  INVESTIGATION BUREAU  TRAINING  CENTER ) จัดตั้งขึ้นตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ฉบับที่ 19 ) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในภารกิจถวายความปลอดภัย  อารักขาบุคคลสำคัญ  และการปฏิบัติป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทางที่จะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ  ศูนย์ฝึกอบรม  มีอำนาจหน้าที่

 

"บิ๊กต่อ" ต่อศักดิ์ เปิดศูนย์ฝึกอบรม "สอบสวนกลาง"

ข่าวที่สนใจ

  1.    เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ  โดยเน้นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในภารกิจถวายความปลอดภัย  อารักขาบุคคลสำคัญ  การต่อต้านการก่อการร้าย  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะด้าน  อาชญากรรมองค์กร  และทักษะทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  2.       บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
  3.         ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ และ ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ  พนักงานราชการ และ ลูกจ้างของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
  4.      ฝึกอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย   การป้องกันปราบปรามและการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  อาชกรรมทางเทคโนโลยี  การค้ามนุษย์  ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  การปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามทางน้ำ  การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  และ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนทางหลวงและทางพิเศษ  และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  5.       ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรอื่น  เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาการรักษาความสงบเรียบร้อย  การอำนวยความยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน
  6.       ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุน การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย 

  สำหรับสัญลักษณ์ประจำหน่วยเป็นรูปพระพรหม ซึ่งเป็นเทพผู้สร้าง และประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาให้แก่มวลมนุษย์ เปรียบได้กับศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตบุคลากร ให้ความรู้ ความชำนาญในแขนงวิชาต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต ยังประโยชน์สุขให้แก่ส่วนรวม

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด