ข่าว

“นักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์” เป็นอย่างไร ใครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้บ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นักเรียนแลกเปลี่ยน" คือ ตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยที่ออกไปเรียนรู้และทำความเข้าใจกับค่านิยมและสังคมของต่างประเทศ ซึ่งโดยปกติจะเป็นการบินไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนั้น ๆ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการปรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์

สถานการณ์โควิด-19 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตผู้คน ทำให้คนต้องพึ่งช่องทางออนไลน์อย่างมากในการใช้ชีวิตเพื่อลดการส่งต่อของโรคระบาด ‘โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน’ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องปรับวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปเป็นระบบออนไลน์แทน


โดยทั่วไป ‘โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน’ ไม่ว่าจะจากการส่งเด็กไทยไปเรียนต่างประเทศ หรือการรับเด็กต่างชาติมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจะเป็นโครงการที่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเดินทางไปอยู่ที่ประเทศนั้น ๆ ระยะเวลาหนึ่งเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่ตัวเองได้รับโอกาสไป

 

แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 เราได้เห็นโครงการแลกเปลี่ยนปรับรูปแบบวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้แทน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้โพสท์ผ่านเฟสบุ๊กเพจว่า


  ไทยนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และนักเรียนญี่ปุ่นจากโรงเรียนฮอกไกโด คิตาฮิโรชิมะ ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมแลก เปลี่ยนออนไลน์ JENESYS2020 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ที่ผ่านมาได้ส่ง จดหมายระหว่างกันรวมทั้งขนมนานาชนิดจากประเทศของตนเพื่อขอบคุณเพื่อนๆที่มา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี ยังได้ทำ วิดีโอถึงเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย


“นักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์” เป็นอย่างไร ใครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้บ้าง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

 

JENESYS ที่มีชื่อเต็มว่า Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths ในภาษาไทยคือ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก เป็นโครงการนักเรียนที่เปิดรับนักเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะพานักเรียนไทยไปทำความเข้าใจกับ


"บริบทการเมือง สังคม วัฒนธรรม ภาพลักษณ์ ค่านิม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีความก้าวหน้า และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน"

 

 ของประเทศญี่ปุ่นและเปิดรับนักเรียนญี่ปุ่นมาทำความรู้จักสังคมไทยเช่นกันเพื่อเสริมสร้างมิตรไมตรีอันดีร่วมกันระหว่างประเทศ

 

“นักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์” เป็นอย่างไร ใครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้บ้าง


 โครงการนักเรียนแลก' เปลี่ยนเช่นนี้มีเป้าหมายเพื่อในการสานความสัมพันธ์ของเด็ก ๆ ซึ่งจะเป็นอนาคตผู้นำของชาติเพื่อให้สามารถทำงานและอยู่ในสังคมร่วมกันได้ต่อไป 
 

“นักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์” เป็นอย่างไร ใครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้บ้าง

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ:
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
Ministry of Foriegn Affairs of Japan
สวทช.or.th

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ