เด่นโซเชียล

สธ. ส่งทีมเร่งควบคุม "โควิด-19" จ.ภูเก็ต ป้องกันผลกระทบเปิดประเทศ

ปลัดสธ. สั่งการส่งทีมควบคุมโรคลงพื้น.ภูเก็ต เร่งควบคุมโควิด-19 เพื่อป้องกันการกระทบการท่องเที่ยว พร้อมเร่งฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มเสี่ยง 608 และแรงงานเคลื่อนย้าย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคในจังหวัดภูเก็ต ป้องกันผลกระทบด้านการท่องเที่ยว เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มความครอบคลุมให้มากที่สุด เน้นกลุ่ม 608 กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรัง 7กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ และแรงงานเคลื่อนย้าย 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นวันละ 200 กว่าราย เป็นคนในพื้นที่จากการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ว่า นักท่องเที่ยวโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กว่า 30,000 คน พบผู้ติดเชื้อเพียง 89 รายจากระบบการคัดกรองที่เข้มงวดตั้งแต่ก่อนเข้าประเทศ รวมทั้งได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้ว และเฝ้าระวังกำกับติดตามระหว่างท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

สธ. ส่งทีมเร่งควบคุม \"โควิด-19\" จ.ภูเก็ต ป้องกันผลกระทบเปิดประเทศ

ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งทีมจากกองระบาดวิทยา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สอบสวนโรค เร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง 608 และแรงงานเคลื่อนย้ายเข้ามาใหม่ ให้ครอบคลุมมากที่สุด และประเมินประสิทธิผลของวัคซีน เพื่อพิจารณาให้เข็มกระตุ้นในกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียว 

 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 ว่าการติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ อยู่ในชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวที่หมุนเวียนเข้ามาทำงาน ส่วนนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อนั้นมาจากการหย่อนมาตรการป้องกันตนเอง จึงขอให้ทุกคนใช้มาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ทุกที่ ทุกเวลา และเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย ส่วนสถานประกอบการ/ โรงแรม/ ร้านอาหาร ขอให้เข้มมาตรการ COVID Free Settingตามมาตรฐานกรมอนามัย เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตปลอดภัย มีทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ

 

 

ด้านนายแพทย์พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียวกว่า 85 % ได้ส่ง CCRT ลงพื้นที่ชุมชนทั่วทั้งภูเก็ต ค้นหาเชิงรุกด้วย ATK คัดกรองผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษา ให้ยาทันที โดยกลุ่มสีเขียวรักษาใน HI/ CI ส่งผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงเข้าโรงพยาบาล การฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 และกลุ่มเสี่ยง ระดมบุคลากรจังหวัดใกล้เคียงมาช่วยลงพื้นที่ในคลัสเตอร์ ที่ยังมีผู้ป่วยติดค้างในชุมชน พร้อมทั้งจัดตั้ง “คลินิกอุ่นใจ” ที่ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ให้บริการครบวงจร ตรวจยืนยันผู้ตรวจ ATK ด้วยตนเองได้ผลบวกเข้าระบบการรักษา มีเอกซเรย์เคลื่อนที่ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ จำนวน 20 คู่สาย ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์