ข่าว

โคราช เปิดลงทะเบียน เข้ารับการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แล้วในวันนี้ เช็คที่นี่

เฮ ! เทศบาลนครโคราช จัดซื้อซิโนฟาร์ม 22,000 โดส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ประชาชน 8 กลุ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" แล้วในวันนี้ นายกเล็กฯ ยัน ไม่ให้ VIP เข้ามาสวมสิทธิ์แน่นอน

วันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดแถลงข่าวที่ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา เกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีกิติมศักดิ์ ,นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีฯ และนายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมแถลงข่าว

 

นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่าเนื่องจากในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ประกอบกับ จังหวัดนครราชสีมา อยู่ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่

 

ทางเทศบาลนครฯ จึงได้ตระหนักเห็นความสำคัญเร่งระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

ล่าสุด ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมาฉีดฟรี ให้กับประชาชน 8 กลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ กำหนดไว้

 

ซึ่งราชวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาจัดสรรวัคซีนมาให้ จำนวน 22,000 โดส สำหรับฉีดฟรีให้กับประชาชน 11,000 คน ในวันนี้ เทศบาลนครฯ จะได้โอนเงิน 15,371,000 บาท ไปให้ราชวิทยาลัยฯ 

 

และจะเร่งลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา เพื่อบริหารจัดการส่งวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลนครฯ ทั้ง 8 กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว

ทั้งนี้ ประชาชน 8 กลุ่มเป้าหมายที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด ประกอบด้วย

1.องค์กรการศึกษา

2.บุคลการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสายวิชาชีพ รวมทั้ง สายสนับสนุน และ อสม.

3.องค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิ กู้ชีพกู้ภัย อปพร. ตำรวจบ้าน จิตอาสา กลุ่มสตรีแม่บ้าน

4.ผู้พิการ

5.ผู้ด้อยโอกาส/ ชุมชนแออัด

6.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ป่วยติดเตียง

7.พระและนักบวช

8.กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ระบาด ภาคธุรกิจค้าขาย การท่องเที่ยว หรือการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งทั้ง 8 กลุ่มนี้ ยืนยันว่า จะไม่ให้ VIP เข้ามาสวมสิทธิ์อย่างแน่นอน

 

โดยเทศบาลนครฯ ได้เปิดช่องทางการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแล้วในวันนี้ ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค เทศบาลนครนครราชสีมา www.koratcity.go.th หรือทางแอพพลิเคชั่น koratcity หรือสแกน QR Code หรือ ลงทะเบียนผ่านหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้ง 15 แห่ง

 

 โดยจะต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และจะต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ซึ่งในเขตเทศบาลนครฯ มีประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ 97,748 คน ยังเหลือไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อยู่ราว 33,000 คน

 

“การจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในครั้งนี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดูแล ให้เข้าถึงวัคซีนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครอบคลุมโดยเร็ว เดินหน้าคู่ขนานกับมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการจำกัดวงแพร่ระบาดให้ได้ เพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่ และลดการเสียชีวิตจากโควิด 19 ลงให้ได้ ” นายกฯ ประเสริฐ กล่าวในที่สุด

ข่าวยอดนิยม