ข่าว

"กนกวรรณ" ชวนคนไทย ช่วยกันลดเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล กลุ่มเปราะบาง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กว่า 50 ปีไทยร่วมสมาชิกยูเนสโก รณรงค์วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ "กนกวรรณ" ชี้โควิด-19 ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลกลุ่มเปราะบางในมิติต่างๆ ท้าทายนักจัดการศึกษาตลอดชีวิต ชวนคนไทยช่วยกันฟื้นฟุูใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางลดช่องว่างดิจิทัล

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศึกษาธิการ)  เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลอง งาน“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี2564ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โดยยูเนสโก ได้กำหนดประเด็นหลัก เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้ในการร่วมรณรงค์ และเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2564 ชูแนวคิดหลักคือ“Literacy for a Human-Centred Recovery : Narrowing the Digital Divide”หรือ “การรู้หนังสือเพื่อการฟื้นคืนสู่การใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง : การลดช่องว่างทางดิจิทัล”

 

โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบZoom Cloud Meetingsและถ่ายทอดสดการเฉลิมฉลองดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัด รวมถึงนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วประเทศ รับชมทางFacebook LiveเพจETV Channel

 

โดยมี มิสเตอร์ ชิเกรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. และคณะผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษา กศน.เข้าร่วมผ่านระบบZoomCloud Meetings

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ตามที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก กำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็น“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” (International Literacy Day)ตามมติของที่ประชุมของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการจากประเทศทั่วโลก และกว่า 50 ปี ประเทศไทยในฐานะประทศสมาชิก ได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพื่อให้คนไทยรู้หนังสือมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ จัดการศึกษานอกระบบให้แก่ผู้ใหญ่ ดูแลผู้ที่ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับโอกาสในการที่จะเข้าถึงการศึกษา ซึ่งในปี2564จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) อย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน นับเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ รวมถึงประเทศไทยด้วย

ดร.กนกวรรณ กล่าวต่อไปว่า ด้วยวิกฤตการณ์ โควิด-19 ได้ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชากรโลก รวมถึงชาวไทยเปลี่ยนแปลงไปแบบเฉียบพลัน ทักษะสำหรับการเรียนรู้ที่จะอยู่รอด และอยู่ร่วมในสังคมโลกยุคนี้ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยจึงเป็นความท้าทายของนักจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะด้านการศึกษา 

 

ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้หรือความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ที่เรียกว่า“Digital Divide”ที่เกิดช่องว่างมากขึ้นระหว่างประชาชนกลุ่มที่มีความพร้อมและกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือด้อยโอกาสในมิติต่างๆ 

 

ในมิติของโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่วางอยู่บนพื้นฐานของการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น หรือ“การรู้หนังสือ”และ“การพึ่งพาตนเองได้”ย่อมไม่เป็นการเพียงพออีกต่อไป รัฐบาลโดยหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องจึงได้พยายามมองหาโอกาสในวิกฤตเพื่อสร้างสังคมใหม่ที่ดีขึ้น

 

โดยอาศัยการรู้หนังสือที่มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเพื่อการอยู่รอดตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal)และการเรียนรู้ที่มองไปข้างหน้าหลังสิ้นสุดวิกฤตโควิด-19ซึ่งในการจัดงานเฉลิมฉลอง“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี2564ครั้งนี้

 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.จึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2564 กับประเทศสมาชิกทั่วโลก ภายใต้ประเด็นหลักที่องค์การยูเนสโกกำหนด“Literacy for a Human-Centred Recovery : Narrowing the Digital Divide”หรือ “การรู้หนังสือเพื่อการฟื้นคืนสู่การใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง : การลดช่องว่างทางดิจิทัล” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบZoom Cloud Meetings 

 

เพื่อนำพาสังคมไทยให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ การแพร่ระบาดของโควิด-19ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสานสนเทศและความรู้ และร่วมกันสร้างสังคมใหม่ที่ดีขึ้นต่อไป 

 

นอกจากนี้ในงานเฉลิมฉลองดังกล่าว สำนักงาน กศน.ยังได้จัดการปาฐกถาพิเศษ เนื่องใน“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2564 โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการกฤษฎีกาด้านการศึกษา และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริมการรู้หนังสือในวิถีชีวิตใหม่New Normalโดย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)ร่วมเสวนาผ่านระบบZoom Cloud Meetingsในโอกาสนี้ด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ