ข่าว

รับสมัครงานด่วน "พนักงานมหาวิทยาลัย" ป.โท - ป.เอก เงินเดือน กว่า3หมื่นบาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัย” รับระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก หลายอัตรา เพื่องานสอน-งานวิจัย

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่1/2564 ตำแหน่งอาจารย์ รวมทั้งหมด 62 อัตรา โดยวุฒิปริญญาโท เงินเดือน 26,250 บาท และวุฒิปริญญาเอกเงินเดือน 31,500 บาท 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภา มทร.ธัญบุรี

 

โดยมีหน่วยงานที่เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย คือ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 อัตรา

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 อัตรา

 

 

คณะบริหารธุรกิจ 15 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 อัตรา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 อัตรา

 

 

คณะศิลปศาสตร์ 9 อัตรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 อัตรา 

และคณะการแพทย์บูรณาการ 3 อัตรา

ผศ.ดร.สมหมาย  กล่าวว่า โดยกำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกขณะนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน2564  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถเข้าดูรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกำหนดการ และสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ มทร.ธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 30 กันยายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา16.30น. และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลา ปิดทำการของธนาคาร เวลา 21.00น.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ