Lifestyle

มทร.ธัญบุรี จัดสอบปริญญานิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์หนีโควิด-19

มทร.ธัญบุรี จัดสอบปริญญานิพนธ์ นศ.ชั้นปีที่4-5 ทั้ง10คณะและ1วิทยาลัย ต้องผ่านระบบออนไลน์จากที่พักอาศัย หนีโควิด-19

วันที่ 9 เมษายน 2563  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ทำให้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาชั้นปีที่4และปีที่5

      อ่านข่าว : แมทธิว-ลิเดีย อาการดีขึ้น ไขข้อสงสัย "ทำไมเราอยู่ด้วยกันได้"

ที่จะต้องมีการสอบปริญญานิพนธ์ หรือโปรเจคครั้งสุดท้าย จึงได้ออกมาตรการให้ทั้ง10คณะและ1วิทยาลัย ให้นักศึกษานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์จากที่พักอาศัย ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย

โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้จัดเตรียมระบบและโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดการสอบผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในส่วนนักศึกษาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการนำเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ ก่อนการนัดสอบออนไลน์ต่อหน้าคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนเอกสารปริญญานิพนธ์เดิมต้องมีการจัดส่งรูปเล่ม แต่ต่อไปมหาวิทยาลัยจะลดการจัดส่งในรูปแบบดังกล่าว เพื่อลดการใช้กระดาษ เปลี่ยนเป็นรูปแบบซอฟท์ไฟล์ หรือการส่งอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์แทน

“การจัดสอบนี้จะเพิ่มความสะดวกให้นักศึกษาสามารถอยู่บ้าน เพื่อสอบได้ไม่เดินทางมามหาวิทยาลัย ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19ส่วนนักศึกษาที่ไม่สะดวกเรื่องของอินเตอร์เน็ตและพักอยู่หอพักใกล้มหาวิทยาลัย สามารถมาใช้บริการที่สำนักวิทยาบริการได้ โดยจะมีการจัดเตรียมห้อง อินเตอร์เน็ต แต่จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัย ทั้งนี้ การจัดสอบจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่15เมษายนนี้”ผศ.ดร.สมหมาย กล่าว

 

ข่าวยอดนิยม