ข่าว

เช็กสิทธิ "เงินเยียวยานักเรียน" 2,000 บาท สังกัดไหนเข้าก่อน-หลัง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กสิทธิ "เงินเยียวยานักเรียน" 2,000 บาท สังกัดไหนเข้าก่อน-หลัง เตรียมเอกสารให้พร้อม รับแบบโอน หรือ รับเป็นเงินสด

เช็กสิทธิเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง และนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ในกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท 


อัปเดตตารางข้อมูลสำหรับผู้ได้สิทธิ

 

 • สพฐ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
 • สช. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
 • สอศ. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564
 • กศน. รับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับนักเรียนที่จะรับเงินช่วยเหลือ ให้เตรียมเอกสาร เพื่อรับเงินเพื่อความรวดเร็วดังนี้

กรณีรับเงินสด

 • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

โปรดลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐาน เซ็นสำเนาถูกต้อง

 

กรณีรับผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

 

 • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
 • สำเนาบัญชีที่ใช้รับเงิน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามจากสถานศึกษาเองโดยตรง ทั้งนี้ สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวย านักเรียน 2,000 บาท ได้ที่  https://student.edudev.in.th

 

สำหรับกรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่เบอร์ 1579, สถานศึกษาต้นสังกัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด

 

เงินเยียวยานำไปทำอะไรได้บ้าง

 • ค่าธรรมเนียมการเรียน
 • ค่าบำรุงการศึกษา
 • ค่าอินเทอร์เน็ต
 • ค่าไฟฟ้า

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ