ข่าว

5 จังหวัดที่ประชาชน "ฉีดวัคซีน" ป้องกันโควิด-19 สูงสุดของประเทศ

5 จังหวัด ที่มีการ ”ฉีดวัคซีน” ป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนแล้วสูงสุดของประเทศได้แก่  จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ  ชาวภูเก็ตประชาชนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 67 % ขณะที่คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่รับวัคซีนแล้ว 1  เข็ม  คิดเป็น 91.8 % ของประชากรในพื้นที่

The Researcher Covid Tracker  ได้สรุปข้อมูลล่าสุดการ "ฉีดวัคซีน" ทั่วทั้งประเทศไทย วันนี้ 2 ก.ย.64 ว่า จังหวัดที่ประชาชนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วสูงที่สุดของประเทศคือ  จังหวัดภูเก็ตคิดเป็น 67.9%  ของประชากรในพื้นที่ รองลงมาคือ จ.พังงา 26.8%,จ.ระนอง 25.9%,กรุงเทพมหานครฯ 25.4% และ จ.สมุทรสาคร  20.2%

 

5จังหวัดที่ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19มากที่สุดของประเทศ

 

สถิติรับวัคซีนโควิดรายจังหวัด

จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม กรุงเทพมหานครฯครองแชมป์ ฉีดให้ประชาชนแล้ว 91.8 % ของประชากรในพื้นที่ รองลงมาคือ จ.ภูเก็ต 77.1 % ,จ.ฉะเชิงเทรา 54.4 %,จ.สมุทรปราการ 51.6 %และจ.ปทุมธานี 51.4%

สถิติรับวัคซีนโควิดตามช่วงอายุ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ขณะที่ในภาพรวมทั้งประเทศไทย มีประชาชนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม 36.6% ของประชากรทั้งหมด คิดเป็น 24,214,207 คน  ประชาชนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม 13.2% ของประชากรทั้งหมด คิดเป็น 8,768,446 คน

หากพิจารณาตามช่วงอายุ ประชาชนที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1 เข็ม กลุ่มช่วงอายุ 60-80ปี เป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนสูงที่สุด  คิดเป็น42% ของประชากรทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 18-60ปี คิดเป็น 37% และกลุ่มอายุมากกว่า 80 ปี ได้รับวัคซีน 21% 

 

สถิติรับวัคซีนทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก The Researcher Covid Tracker

ข่าวยอดนิยม