โควิด-19

"ฉีดวัคซีนโควิด" เช็กที่นี่ เกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา 3 ระดับอาการไม่พึงประสงค์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สปสช. ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับผลกระทบหลังจาก "ฉีดวัคซีนโควิด" ไปแล้วกว่า 110 ล้านบาท เช็กที่นี่ เกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา 3 ระดับ กรณีไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ยื่นอุทธรณ์ ได้ภายใน 30 วัน

นายแพทย์ จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ สปสช. เปิดให้ผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังจาก "ฉีดวัคซีนโควิด" สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ยื่นคำร้องเข้ามาทั้งหมดจำนวน 3,888 ราย และยังอยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 99 ราย โดยทางคณะอนุกรรมการระดับเขตได้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยแล้ว 2,875 ราย และพิจารณาไม่จ่าย 914 ราย รวมเป็นเงินที่จ่ายชดเชยเบื้องต้นไปแล้ว 110,295,000 บาท

นายแพทย์ จเด็จ กล่าวว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงค์นั้น ๆ

  1. มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท มีผู้รับเงินเยียวยาแล้ว 2,641 ราย
  2. เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท มีผู้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 12 ราย
  3. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท มีญาติผู้เสียชีวิตรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 222 ราย

 

 

นายแพทย์ จเด็จ กล่าวด้วยว่า หากพิจารณาแยกตามเขต พบว่า สปสช. เขต 13 กทม. มีผู้ยื่นคำร้องเข้ามามากที่สุด จำนวน 840 ราย รองลงมา คือ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 559 ราย และ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี 451 ราย อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากจำนวนเงินที่มีการจ่ายเยียวยาไป พบว่า สปสช. เขต 4 สระบุรี จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวนประมาณ 13 ล้านบาท รองลงมา คือ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี จำนวนประมาณ 11 ล้านบาท และ สปสช. เขต 6 ระยอง จ่ายเงินแล้วจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องมากที่สุดอย่าง สปสช. เขต 13 กทม. มีการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว ประมาณ 7.5 ล้านบาท

นายแพทย์ จเด็จ กล่าวว่า หลักการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการ "ฉีดวัคซีนโควิด" ของ สปสช. นั้น ไม่ไช่การพิสูจน์ถูกผิดหรือชี้ชัดว่าเป็นผลที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่อย่างใด แต่เป็นเงินเยียวยาเพื่อลดผลกระทบที่เกิดแก่ประชาชนเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ซึ่งแม้ในภายหลังจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุของอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากวัคซีน ก็ไม่เป็นเหตุให้เรียกเงินคืนแต่อย่างใด

 

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการ "ฉีดวัคซีนโควิด" สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ใน 3 จุด

  • ที่หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด
  • ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  • ที่ สปสช. เขตพื้นที่

ซึ่งหลังจากได้รับคำร้องแล้ว จะมีคณะอนุกรรมการในระดับเขตซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาชนเป็นผู้พิจารณาว่าจะจ่ายเงินเยียวยาหรือไม่และจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด ตามหลักฐานทางการแพทย์และระดับความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย

 

ฉีดวัคซีนโควิด, โควิด-19, สปสช., สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, เยียวยา, อาการไม่พึงประสงค์

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ