ข่าว

กางผลสำรวจชี้ทั่วโลกขาดแคลนแรงงานทักษะสูงพุ่ง

กางผลสำรวจชี้ทั่วโลกขาดแคลนแรงงานทักษะสูงพุ่ง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

 แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กางผลสำรวจชี้ทั่วโลกขาดแคลนแรงงานทักษะสูงพุ่ง

              จากสถานการณ์ตลาดแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบัน  ปัญหาการขาดแคลนแรงงานถือเป็นปัญหาสำคัญของหลายๆ องค์กร โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้นำขององค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยและทั่วโลกต่างค้นหาและงัดกลยุทธ์ในการสร้าง รักษา กับค้นหาแรงงานกลุ่มนี้  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจให้เติบโต

กางผลสำรวจชี้ทั่วโลกขาดแคลนแรงงานทักษะสูงพุ่ง
 
 

             ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตลาดแรงงานเชิงนวัตกรรมชั้นนำ เปิดเผยถึงผลการวิจัยในหัวข้อ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถประจำปี 2563 พบว่ามีการจ้างงานที่ยั่งยืนสำหรับแรงงานราว 3 ล้านคนทั่วทั้งโลกทุกปี โดยเราทำงานร่วมกับบริษัท องค์กรเกือบ 5 แสนแห่ง (ครึ่งล้านแห่ง) ใน 80 ประเทศ เพื่อศึกษาและวิจัยในด้านของปัจจัยที่ “แรงงานต้องการ” รวมถึงการทำความเข้าใจว่าปัจจัยใดที่ดึงดูดให้บุคลากรเข้าทำงาน และเหตุผลใดจึงทำให้บุคลากรทำงานในองค์กรนั้นๆ ได้ยาวนาน  ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ เพศและในระยะต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและอาชีพ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 14,000 คนใน 15 ประเทศ   รายงานนี้รวมข้อมูลเชิงลึกที่โดดเด่นเข้ากับข้อมูลตลอด 13 ปีจากการสำรวจความสามารถพิเศษทั่วโลกของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นการศึกษาทุนมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลก
 
                  โจนัส ไพรชิง ประธานและซีอีโอแมนพาวเวอร์กรุ๊ป  เปิดเผยว่า  ตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะการบีบรัด ซึ่งการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความสามารถสูงอยู่ในระดับสูงสุด นับเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ในปัจจุบันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กร นับเป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องเตรียมรับมือและปิดช่องโหว่เรื่องการขาดแคลน “แรงงาน” กลุ่มนี้  ดังนั้น องค์กรจึงมีความต้องการโซลูชั่นใหม่สำหรับอนาคตของการทำงานและอนาคตของแรงงาน  ซึ่งผลวิจัยยังระบุว่าองค์กรมากกว่าครึ่งหนึ่งทั่วโลกไม่สามารถหาแรงงานหรือบุคลากรที่มีทักษะตามที่ต้องการ คิดเป็นสองเท่าจาก 10 ปีที่ผ่าน  ส่วนทางด้านแรงงานนั้นอัตราการว่างงานต่ำสุดในรอบหลาย 10 ปี 
 
               บทบาทของเทคโนโลยีส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว  แต่นายจ้างส่วนใหญ่ทั่วโลกกำลังเพิ่มหรือคงจำนวนพนักงานในองค์กรไว้แต่ไม่ได้ลดลง  ในขณะที่ความต้องการทักษะความชำนาญกับบทบาทของงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทำให้การปฏิวัติทักษะความชำนาญที่คาดการณ์ไว้เมื่อ 4 ปีก่อนยังคงเป็นความท้าทายใหม่ในโลกปัจจุบันถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยอย่างแพร่หลาย  แต่กำลังคนหรือแรงงานกลับยังขาดแคลนและมีความต้องการสูง
 
              อย่างไรก็ตาม การค้นหา และการสร้างกับการรักษาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงนั้นเป็นกลไกหลักที่หลายองค์กรค้นหาวิธีการและวางกลยุทธ์เช่นเดียวกัน เพื่อรักษาให้กำลังคนไว้ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ  ดังนั้นองค์กร และผู้นำจำเป็นต้องรู้ว่าคนทำงานต้องการอะไร  ชอบหรือไม่ชอบอะไรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
 
                 บุคลากรที่มีความสามารถสูง  รวมถึงยังต้องมีตัวช่วยในการค้นหาบุคลากรที่เก่งและองค์กรต้องการ ซึ่งหลักการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อองค์กรของคุณให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน  ลูกค้าและชุมชนไปพร้อม ๆ กัน  และรวมถึงความรับผิดชอบในการช่วยให้คนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ให้สามารถประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตและเป็นผู้สร้างคนเก่ง  ทั้งนี้ ผู้นำองค์กรหรือนายจ้างจำเป็นต้องรู้ความต้องการของลูกจ้าง แล้วตอบสนองห้สอดคล้องกับความต้องการของลูกจ้าง หากทำเช่นนี้ องค์กรก็จะสามารถค้นหาลูกจ้างหรือแรงงานที่มีความทักษะสามารถแบบที่องค์กรต้องการ
 
                  จากผลวิจัยและสำรวจการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดย เปรียบเทียบในช่วง 10 ปีจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีนั้นขาดแคลนแรงงานทักษะสูงหรือบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2552  การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ที่ 30%  ต่อมาในปี 2553  เพิ่มขึ้นเป็น 31%  ปีถัดมาปี 2554 กับปี 2555  การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ที่ 34%  โดยในปี 2556 ถึง 2557 การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1% เป็น 35%  และ36%  และในปี 2558 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉลี่ย 38%  และปี 2559  การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉลี่ย 40%  จนมาถึงปี 2561 เพิ่มเป็น 45% และในปี 2562  การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้นถึง 54% (ภาพประกอบ)
  
              อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาและวิจัย ระบุอีกว่าในขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความสามารถสูงเพิ่มมากขึ้น และพบว่าอัตราการขาดแคลนสูงสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ ประเทศฮังการีและประเทศสโลวีเนีย รวมทั้งยังมีประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่ ประเทศฮ่องกง  ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้มีเพียง 18 ประเทศเท่านั้นที่ไม่มีรายงานการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความสามารถสูง (ภาพประกอบ)

                 แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้ทำการจัดอันดับกลุ่มแรงงานในสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 10 อันดับแรกในปี 2562 มีดังนี้ อันดับที่หนึ่งสายงานด้านที่อาศัยทักษะเฉพาะทางเช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่องซ่อม อันดับที่สองสายงานด้านการขายและการตลาดเช่น พนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย นักออกแบบกราฟฟิก อันดับที่สามสายงานด้านเจ้าหน้าที่เทคนิค อันดับที่สี่สายงานด้านวิศวกรรม อันดับที่ห้าสายงานด้านการขับรถและโลจิสติกส์ อันดับที่หกสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) อันดับที่เจ็ดสายงานด้านการบัญชีและการเงิน อันดับที่แปดสายงานด้านการผลิตเช่น ผู้บังคับเครื่องจักร อันดับที่เก้าสายงานด้านการก่อสร้าง และสุกท้ายสายงานด้านการดูแลสุขภาพเช่น แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสายสุขภาพอื่นๆ
 


              ทั้งนี้ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อพูดถึงบทบาทซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุด ผลวิจัยระบุว่าโดย 80% ของกลุ่มดังกล่าวเป็นสายอาชีพและสาขาที่ขาดแคลนตั้งแต่ปี 2561  อีกทั้งทางด้านบุคลากรทางด้านการแพทย์ยังเข้ามาอยู่ใน 10 อันดับแรกในการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า มีการเพิ่มจำนวนประชากรผู้สูงอายุอย่างมากในปัจจุบัน  ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน พนักงานประจำคอลเซ็นเตอร์ ผู้จัดการโครงการ  ทนายความและนักวิจัย ไม่ได้อยู่ใน 10 อันดับแรกได้สะท้อนให้เห็นถึงการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในงานประจำมากขึ้น และเทคโนโลยียังทำให้การทำงานเปลี่ยนแปลงไป บทบาทซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุด คือ ทักษะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ภาพประกอบ)

                อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาและวิจัยนี้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ช่วยให้องค์กรได้เตรียมแผนกำลังคนและรับมือเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ขณะเดียวกันยังสามารถช่วยในการวางแนวทางที่จะค้นหา สร้างและรักษาแรงงาน  พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

logoline