ข่าว

ส.ป.ก.ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูป70จังหวัด

ส.ป.ก.ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูป70จังหวัด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

                    ายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบการถือครองที่ดินที่ ส.ป.ก.ชี้พื้นที่เป้าหมายแปลงที่ดินที่มีผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ตั้งแต่ 500 ไร่ ในพื้นที่ 27 จังหวัด จำนวน 431 แปลง เนื้อที่ 441,054 ไร่ พบว่าผลการตรวจสอบหลักฐานยื่นคัดค้านจาก ส.ป.ก.จังหวัด เนื้อที่ทั้งหมด 150,410 ไร่ ไม่มีผู้คัดค้านเลย 28 แปลง จำนวน  27,874 ไร่ คำคัดค้านฟังไม่ขึ้น 15,789 ไร่ คำคัดค้านฟังขึ้น 290,644 ไร่ และเนื้อที่ที่เหลือจากการคัดค้านบางส่วน 106,747 ไร่ สำหรับความเห็นจาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานแล้วและได้ส่งกลับให้ ส.ป.ก.จังหวัดตรวจสอบเพิ่มเติม จำนวน 21,978 ไร่  

 

ส.ป.ก.ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูป70จังหวัด

นายสมปอง อินทร์ทอง

                เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ส.ป.ก.ได้ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดตั้งศูนย์ต้นแบบ 70 ศูนย์ ขยายผลองค์ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่จากศูนย์ต้นแบบฯ 2,800 ราย และในปีงบประมาณ 2560 มีแผนดำเนินการจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ 135 ศูนย์ ใน 70 จังหวัด และฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ศูนย์ละ 40 ราย รวมเป้าหมาย 5,400 ราย วงเงินงบประมาณ 11,537,500 บาท  

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง