ข่าว

ธนาคารโลก ประเมิน ไทยยังน่าลงทุน

ธนาคารโลก ประเมิน ไทยยังน่าลงทุน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารโลกจัดลำดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ผลตัวชี้วัดที่ 9 ไทยขยับดีขึ้นจากปีก่อน 3 ส่วนการแก้ไขปัญหาล้มละลายได้อันดับ 23 ดีที่สุดในอาเซียน

         26 ต.ค.59 - น.ส.รื่นนวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี แถลงผลการวิจัย เรื่องการจัด อันดับความความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยธนาคารโลก ประจำปี คศ. 2017 ซึ่งธนาคารโลกได้มีการจัดทำรายงานผลการวิจัย และเผยแพร่ผลการจัดอันดับดังกล่าว โดยกรมฯเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม และตัวชี้วัดที่ 10 ด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย(Resolving Insolvency) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยธนาคารโลกประกาศผลการจัดอันดับ ผ่านระบบ Video conference จากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในลำดับท่ี่ 46 จาก 190 ประเทศ ถือว่ามีอันดับที่ดีขึ้น 3 อันดับ จากเมื่อปีท่ี่แล้วที่อยู่ในอันดับที่ 49 จาก 189 ประเทศ

          น.ส.รื่นวดี กล่าวว่า สำหรับตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กรมบังคับคดีดำเนินการร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม ไทยได้อันดับที่ดีขึ้น คือ อันดับที่ 51 จากอันดับท่ี 57 เมื่อปีที่แล้ว ได้คะแนน 65.54 คะแนน ซึ่งคะแนนดีขึ้นจาก 62.69 คะแนน เมื่อปีที่แล้ว ส่วนตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย ซึ่งกรมบังคับคดีรับผิดชอบ ประเทศไทยได้อันดับที่ดีขึ้น คือ อันดับท่ี่ 23 จากอันดับที่ 49 เมื่อปีท่ีแล้ว ได้คะแนน 77.08 คะแนน ซึ่งคะแนนดีขึ้นจาก 58.84 คะแนน เมื่อปีท่ีแล้ว และอันดับของประเทศไทยในตัวชี้วัดท่ี 10 การแก้ไขปัญหาการล้มละลายที่ประเทศไทยได้อันดับที่ 23 จาก 190 ประเทศถือว่าอันดับของประเทศไทยด้านนี้เป็นอันดับที่ดีทีสุดในอาเซียน ทั้งนี้สิงคโปร์ได้อันดับท่ี 29 และมาเลเซียได้ อันดับที่ 46 และเป็นอันดับที่สี่ของเอเซียโดยญี่ปุ่นได้อันดับที่ 2 เกาหลีได้อันดับที่ 4 

          “ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นในภาพรวม เพราะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลายฉบับ รวมถึง พ.ร.บ.ล้มละลาย เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทำได้สะดวกและง่ายขึ้น พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง สร้างกลไกทางเศรษฐกิจให้ไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีทั้งทางแพ่งและล้มละลายที่ทันสมัย มีมาตรฐานสากล” อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าว 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด