Lifestyle

'ลพบุรี' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน 'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช' ปี 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชาว 'ลพบุรี' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน 'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช' ปี 2566 ยิ่งใหญ่ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 10 - 19 กุมภาพันธ์ นี้

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบสาน รักษา ต่อยอดงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีไทย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ นำรายได้สู่ท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ เป็นครั้งที่ 35 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชาว ลพบุรี

 

\'ลพบุรี\' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน \'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\' ปี 2566

 

\'ลพบุรี\' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน \'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\' ปี 2566

 

\'ลพบุรี\' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน \'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\' ปี 2566

 

“ลพบุรี” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ  โดยเฉพาะรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง การปกครอง วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการต่างประเทศ การจัดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” จึงเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อจังหวัดลพบุรี และประเทศไทย 

 

\'ลพบุรี\' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน \'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\' ปี 2566

 

\'ลพบุรี\' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน \'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\' ปี 2566

 

\'ลพบุรี\' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน \'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\' ปี 2566

 

\'ลพบุรี\' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน \'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\' ปี 2566

 

 

สำหรับรูปแบบการจัดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ปี 2566 เป็นการจำลองบรรยากาศ ย้อนกลับไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง สมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผ่านกิจกรรมและการแสดงมหรสพที่สำคัญ เช่น พิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลาดย้อนยุค ลานวัฒนธรรม (ตลาดชาววัง) ละครลิง การประดับตกแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับ การประดับตกแต่งโบราณสถานสำคัญ ได้แก่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์, บ้านหลวงรับราชทูต, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ, วัดบันไดหิน, เทวสถานปรางค์แขก, สวนราชานุสรณ์, วัดปืน, วัดเชิงท่า, วัดเสาธงทอง, วัดกวิศรารามราชวรวิหาร และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

\'ลพบุรี\' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน \'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\' ปี 2566

 

\'ลพบุรี\' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน \'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\' ปี 2566

 

\'ลพบุรี\' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน \'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\' ปี 2566

 

\'ลพบุรี\' แต่งไทยทั้งเมือง ร่วมงาน \'แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช\' ปี 2566

 

โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จะมีการรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งจะมีผู้ร่วมรำบวงสรวงฯ ประมาณ 5 พันคน ที่สำคัญชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นับเป็นกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด ลพบุรี สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเที่ยวชมงาน 

logoline