Lifestyle

เผย เทรนด์ 'ผู้บริโภค' ปี 2023 คนไทยกินอย่างสมดุล และไลฟ์สไตล์รักษ์โลก

เนสท์เล่ เผย เทรนด์ 'ผู้บริโภค' ปี 2023 คนไทยหันมาใส่ใจกับการรับประทานอาหารอย่างสมดุล และการมีไลฟ์สไตล์รักษ์โลกมากขึ้น

เนสท์เล่ สานต่อปรัชญาการทำงาน Good food, Good life หรืออาหารที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เดินหน้าเปิดสองกลยุทธ์หลักครบรอบ 130 ปีในประเทศไทย ชูกลยุทธ์ “ขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภค” สานต่อความมุ่งมั่นในเรื่องโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และกลยุทธ์ “ขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อโลกของเรา” เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดําเนินงานของเนสท์เล่มีความยั่งยืน ซึ่งสองกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและโลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

 

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลา 130 ปี โดยได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทยตามหลักการ ESG ทุกมิติ ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการปกป้อง และฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนงานด้านความยั่งยืน Net Zero ในปี 2050

 

เนสท์เล่สร้างคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีรสชาติที่อร่อย ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ 100 รายการที่ได้รับการรับรอง สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ผลิตภัณฑ์โภชนาการสำหรับเด็กทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ยังมีการเสริมแร่ธาตุและวิตามิน เพื่อช่วยป้องกันการขาดสารอาหารในเด็กวัยหัดเดินและเด็กเล็ก รวมทั้งยังได้ดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้บริโภคมาหลายทศวรรษ

 

สำหรับ เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปี 2023 ผู้บริหาร เนสท์เล่ แจงว่า เมื่อเราก้าวสู่โลกยุคหลังโควิด-19 ผู้บริโภคนอกจากจะมีการบริโภคนอกบ้านมากขึ้น และเกิดการบริโภคจากความอยากซื้อทันทีโดยไม่ได้วางแผนมาก่อน และจากการวิจัยล่าสุด พบว่า คนไทยหันมาใส่ใจการรับประทานอาหารอย่างสมดุล และการมีไลฟ์สไตล์รักษ์โลกมากขึ้น

 

เทรนด์แรกคือการรับประทานอาหารอย่างสมดุล ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งให้สุขภาพดีขึ้น พร้อมด้วยการเติมเต็มชีวิตในด้านสังคมและจิตใจ ในแง่ของอาหารหมายถึงการรับประทานอาหารอย่างงสมดุล ซึ่งผู้บริโภคปรับสมดุลการบริโภคโดยเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น แต่ยังคงรับประทานของหวานหรือขนมที่เป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ ที่สำคัญคือเรื่องรสชาติ ทุกอย่างที่รับประทานจะต้องมีรสชาติอร่อยเท่านั้น

 

เทรนด์ที่ 2 คือไลฟ์สไตล์รักษ์โลก เทรนด์ผู้บริโภคลักษณะนี้มีมา 2-3 ปีแล้ว แต่เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย ปัจจุบันผู้บริโภคที่อายุมากกว่า 45 ปี เริ่มตระหนักถึงความยั่งยืนมากขึ้น ขณะที่คนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ก็ต้องการสนับสนุนแบรนด์ที่มีแนวทางด้านความยั่งยืน และคาดหวังมากขึ้นว่า แบรนด์จะทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใสมากขึ้น สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์รักษ์โลก ผู้บริโภคใส่ใจว่า ผลิตภัณฑ์มีที่มาจากไหนและผลิตมาอย่างไร ทุกวันนี้คนไทย 62 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ได้นําแนวการบริโภคอย่างยั่งยืนมาใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้วย”

ข่าวที่น่าสนใจ