รู้ไหม? เมื่อออกกำลังกาย Heart Rate การเต้น "หัวใจ" แบบไหนเหมาะสม

11 ก.ย. 2564
820
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ชวนเช็กระดับการเต้นของ"หัวใจ"เวลา "ออกกำลังกาย" ที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการเผาผลาญพลังงาน กำหนดการออกกำลังกายเพื่อเป้าหมายที่ต้องการได้ดี

          เชื่อว่าหลายคนออกกำลังกายแต่ไม่เคยเช็ก Heart Rate หรือระดับการเต้นของหัวใจ จึงไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นให้ผลแค่ไหน เผาผลาญไขมัน หรือพลังงานได้หรือไม่ ฉะนั้นการรู้อัตราการเต้นของหัวใจไว้น่าจะดีกว่า เพื่อให้เวลาออกกำลังกาย เราสามารถกำหนดเป้าหมาย ประเมิน และเลือกรูปแบบการออกกำลังที่เหมาะสมตามสิ่งที่ต้องการได้

 

          โดยสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือ อัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ หรือ Maximum Heart Rate : MHR  และเมื่อเรารู้ MHR แล้ว เราก็จะรู้ได้ว่าระดับการออกกำลังกายที่ดี ควรมีอัตราการเต้นของหัวใจ หรือ Heart Rate เท่าไรจึงจะเหมาะสมที่สุด 

 

เช็กอัตราการเต้นของหัวใจด้วยอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

          วิธีคิดมาตรฐานอัตราการเต้นของหัวใจที่เหมาะสม โดยใช้สูตรคำนวณหาอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ ตามมาตรฐานในการฝึกออกกำลังกาย Max Heart Rate (MHR)  = 220 - Age (อายุของคุณ) เช่น หากคุณอายุ 25 ปี อัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจคือ 220 - 25 = 195 นั่นเอง

 

เช็กอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกาย

 

          ดังนั้นหากต้องการแบ่งระดับการออกกำลังกายตามอัตราการเต้นของหัวใจ โดยคำนวณจากสูตร MHR จะสามารถแบ่งการออกกำลังได้ 5 ระดับ ดังนี้

         * ระดับที่ 1 Warm Up :  หัวใจเต้นอยู่ที่ 50% ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ ซึ่งนับว่าไม่ค่อยแรงเท่าไร ยกตัวอย่าง นาย A อายุ 25 ปี เมื่อคำนวณตามสูตร 220 – 25 = 195 ดังนั้นระดับวอร์มอัพของนาย A อยู่ที่อัตราการเต้นหัวใจที่ 97 ครั้ง/นาที

          * ระดับที่ 2 คือ Fat Burn : หัวใจเต้นอยู่ที่ 60-70% ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ เป็นระดับที่มีการนำไขมันมาใช้เป็นสัดส่วนต่อพลังงานที่นำมาจากไกลโคเจนได้มากที่สุดประมาณ 40-60% จากพลังงานที่ใช้ทั้งหมด

 

 

          * ระดับที่ 3 Cardio Exercise/ Endurance : หัวใจเต้นอยู่ที่ 70-80% ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ ระดับนี้จะเน้นความอึด ความทน โดยเป็นการออกกำลังให้หัวใจเป็นหลัก ยกตัวอย่างนักวิ่งที่วิ่งมาราธอนนานๆ นักปั่นจักรยาน

 

          * ระดับที่ 4 Anaerobic Exercise : หัวใจเต้นอยู่ที่ 80-90% ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ ระดับนี้หัวใจจะเริ่มนำเอาออกซิเจนเข้าไปได้ไม่ทันกับที่จะใช้ร่างกายจึงเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานในเซลล์กล้ามเนื้อไปอีกแบบคือ แบบที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic) เกิดการเผาผลาญไขมันอย่างรวดเร็ว มักเกิดกับคนที่ออกกำลังกายในรูปแบบ Interval Training หรือ HIIT หรือ Hybrid นั่นเอง

 

 

รู้ไหม? เมื่อออกกำลังกาย Heart Rate การเต้น "หัวใจ" แบบไหนเหมาะสม

 

 

          * ระดับที่ 5 VO2 Max  : หัวใจเต้นอยู่ที่ 90-100% ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ ระดับนี้มักใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ซึ่งนิยมมากทางการแพทย์และเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อวัดประสิทธิภาพว่าร่างกายของผู้ถูกทดสอบมีความสามารถที่จะดึงออกซิเจน  จากเลือดเพื่อส่งไปยังกล้ามเนื้อเพื่อใช้เผาผลาญสารอาหารได้สูงสุดเพียงใด ค่าสูงแปลว่าร่างกายมีความฟิตมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก สสส.