Kom Lifestyle

ป่วยโควิดเป็น"โรคหัวใจ"และหลอดเลือด เสียชีวิตถึง 40%

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

หากคุณกำลังเป็น"โรคหัวใจ”ควรรู้ถึงผลอันตรายเมื่อติดเชื้อโควิด เพราะอาจเสียชีวิตได้สูง นอกจากนี้หากรักษาโรคหัวใจอยู่ควรรับวัคซีนอย่างไร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้บอกวิธีการปฏิบัติตัวไว้ที่นี่แล้ว

"โรคหัวใจ"โดยปกติก็มีตัวเลขการเสียชีวิตสูงทั่วโลกอยู่แล้ว ยิ่งหากตอนนี้ผู้ที่มีโรคหัวใจติดเชื้อโควิด เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ถึง 40% ดังนั้นใครที่เป็นโรคหัวใจอยู่ควรรู้ข้อมูลเรื่องนี้พร้อมกับการรับวัคซีนที่ถูกต้องจากผ็เชี่ยวชาญตามความรู้นี้

นต.น.พ. ชยุต ชีวะพฤกษ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ รพ. พญาไท นวมินทร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆ ในประชากรทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย และพบมากขึ้นต่อเนื่องทุก ๆ ปี โดยในประเทศไทยพบว่า การเสียชีวิตจากโรคหัวใจติดอันดับ 1ใน 3 มาตลอดและจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มากกว่า 400,000 คนต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิต มากกว่า 20,000 คน ต่อปี หรือประมาณถึง 2 คนต่อชั่วโมง

 

ป่วยโควิดเป็น"โรคหัวใจ"และหลอดเลือด เสียชีวิตถึง 40%

 

ป่วยโรคหัวใจ เสียชีวิตมากถึง 40 %  คนไข้โรคหัวใจ หรือคนปกติทั่วๆ ไป เมื่อเกิดการติดเชื้อ ร่างกายจะตอบสนอง เช่น มีไข้สูง มีการสร้างสารจากเซลล์ต่างๆ ในระบบภูมิคุ้มกันออกมาเพื่อต่อสู้กับไวรัส จนอวัยวะในร่างกายเกิดการอักเสบมากขึ้น คนที่เป็นโรคหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจมักจะมีการบีบตัวที่ผิดปกติอยู่แล้ว หากมีการติดเชื้อรุนแรงจะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจแย่ลงอย่างรวดเร็วจนเกิดหัวใจล้มเหลวได้ และพบว่าหากมีการติดเชื้อ COVID - 19 ร่วมด้วย คนไข้กลุ่มนี้จะมีอัตราการเสียชีวิต อัตราการใช้เครื่องช่วยหายใจ การต้องเข้ารักษาตัวใน ICU มากกว่าคนที่ไม่เป็นโรคหัวใจ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ซึ่งอัตราการเสียชีวิตจาก COVID - 19 ในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจมากถึง 13% และ พบว่าผู้เสียชีวิตจาก COVID- 19 จะมีโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองร่วมด้วยถึง 40% และยังพบภาวะทางระบบหัวใจล้มเหลวมากขึ้นในขณะติดเชื้อ COVID - 19 อีกด้วย เช่น

  • พบหัวใจเต้นผิดจังหวะมากขึ้น 17%
  • พบภาวะหัวใจล้มเหลวมากขึ้น 20%
  • พบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ประมาณ 7% - 20%
  • พบเส้นเลือดหัวใจตีบมากขึ้น ประมาณ 10%
  • พบภาวะลิ่มเลือดในส่วนต่างๆ ของร่างกายเพิ่มขึ้น

โดยตามกลไกเชื่อว่าเกิดจาก COVID - 19 มีผลกระตุ้นระบบภูมิต้านทานในร่างกาย และมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ (Cytokine Related Myocardial Dysfunction)

 

ป่วยโควิดเป็น"โรคหัวใจ"และหลอดเลือด เสียชีวิตถึง 40%

 

 

นอกจากนี้ COVID - 19 ยังมีผลทำให้เกิด Microhrombi จาก Systemic Inflammation or Cytokine Storm เกิด Plaque rupture หลอดเลือดหัวใจหดรัดเกร็ง และในระยะยาวหลังติดเชื้อ COVID - 19 แล้วและหายแล้วยังพบภาวะหัวใจต้นผิดจังหวะได้ เส้นเลือดหัวใจตีบได้ ประมาณ 10% หัวใจล้มเหลวเรื้อรัง และประมาณ 5% พบภาวะ Sudden Cardiac Death หรือภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้

 

 

ในส่วนของผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวมาก่อน เมื่อติดเชื้อ COVID - 19 ก็พบมีรายงานกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากไวรัสได้ ทำให้หัวใจบีบตัวแย่ลงมีผลให้น้ำท่วมปอดตามมา นอกจากนี้การใช้ยารักษา COVID - 19 เองก็มีรายงานภาวะแทรกช้อนเกี่ยวกับหัวใจได้เช่นกัน เช่น การนำกระแสไฟฟ้าที่หัวใจผิดปกติ (QT - Prolongation) ส่งผลให้มีโอกาสเสียชีวิตได้

 

 

ป่วยโควิดเป็น"โรคหัวใจ"และหลอดเลือด เสียชีวิตถึง 40%

 

 

ฉีควัคซีน COVID- 19 กับโรคหัวใจ

1. เป็นโรคหัวใจฉีควัคซีนได้ไหม

-ฉีดได้และจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากติดเชื้อ COVID - 19 จะมีภาวะเสียชีวิตมากกว่าคนไม่เป็นโรคหัวใจ 3 - 5 เท่า

-ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ น้ำท่วมปอด ใส่ขดลวด ลิ้นหัวใจรั่ว หรือ ตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ

-ใส่เครื่องกระตุ้น เคยผ่าตัดหัวใจ ฯลฯ ก็สามารถฉีดได้

2. กินยาต้านเกล็ดเลือด ASA Clopidogrel Ticagrelor Prasugrel หรือ ยาละลายลิ่มเลือด Dabigatran Apixaban ฉีควัดซีนได้ไหม

- ฉีดได้เลย ไม่ต้องหยุดยา แค่แจ้งพยาบาลก่อนฉีดยา จะได้ใช้เข็มเบอร์เล็กลง กดให้นานขึ้น

3. กิน Warfarin ต้องหยุดยาก่อนฉีดวัดซีนไหม

-ให้เช็ค INR ก่อน ถ้า INR <4.0 ฉีดได้เลย

4. เพิ่งทำบอลลูนหัวใจไปเมื่อวาน  เพิ่งออกจาก ICU ฉีดวัดซีนได้ไหม

- แนะนำให้โรคสงบก่อนและปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหัวใจก่อน

5. ความดันโลหิตสูง ต้องทำอะไรก่อนฉีดยาไหม

-ให้ทานยาตามปกติ ถ้าความดัน < 160 mmHg ให้ฉีดยาได้

6. วันที่มาฉีควัคซีน ให้เตรียมตัวอย่างไรบ้าง

-พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหาร ยาประจำตัวตามปกติ

- งดชา / กาแฟ / บุหรี่ ก่อนฉีดวัคซีน > 2 ชั่วโมง

- ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์