Kom Lifestyle

ครม.ตั้ง "บุญรักษ์ ยอดเพชร"เป็นเลขากพฐ.

ครม.ตั้ง "บุญรักษ์ ยอดเพชร"เป็นเลขากพฐ.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศธ.ย้ายสลับซี 11 ตั้ง "บุญรักษ์ ยอดเพชร"นั่งเลขากพฐ.ย้าย "ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์" ไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมโยกสลับ"การุณ สกุลประดิษฐ์ " ไปเป็นปลัดศธ.แทน

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีหนังสือลับด่วนที่สุด ที่ศธ.0201.4/607 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับสูง

     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการขอเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับสูง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 มาตรา 4(1)  

     ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว
     กระทรวงศึกษาธิการ มีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่าง เนื่องจากเลขาธิการสภาการศึกษา โอนไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรปรับย้ายข้าราชการ เพื่อเป็นการสับเปลี่ยนงาน จำนวน 2ราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน1ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย ดังมีรายนาม ต่อไปนี้
   1.ย้าย นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่ง.เลขาธิการสภาการศึกษา
2.ย้าย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.แต่งตั้ง นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป และขอยกเลิกชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ข้อ23 ตั้งแต่วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติ เป็นต้นไป

     นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชถือเป็นดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการศธ. ในฐานะที่เป็นข้าราชการ พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานได้ทุกที่ ส่วนเหตุผลในการโยกย้ายนั้นไม่ทราบต้องถามรัฐมนตรีว่าการศธ.เอาเอง 

    นายการุณ สกุลประดิษฐ กล่าวว่า เมื่อรัฐมนตรีว่าการศธ.ไว้วางใจให้มาทำหน้าที่ปลัดศธ. ก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือ ว่าเป็นโอกาสหนึ่งในการทำหน้าที่ข้าราขการ ให้ไปอยู่ที่ไหนจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

ครม.ตั้ง "บุญรักษ์ ยอดเพชร"เป็นเลขากพฐ.

    สำหรับ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร พื้นเพเป็นชาวจ.พิษณุโลก  อดีตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ต่อมาได้ย้ายเข้ามาส่วนกลางดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.สมัยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. จากนั้น 30 ส.ค.2559 ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอให้เลื่อนขึ้นเป็นรองเลขาธิการ กพฐ. ในสมัย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ

     ส่วนการทำงานในฐานะรองเลขาธิการ กพฐ.ได้รับผิดชอบดูแลงานวิชาการ ล่าสุดในโครงการพัฒนาครูรูปแบบใหม่ หรือ คูปองพัฒนาครู 10,000 บาท ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ก็ถือเป็นหัวเรือใหญ่ในการทำงาน โดยเฉพาะการเดินสายชี้แจงทำความเข้าใจแก่ครูทั่วประเทศด้วย

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง