เด่นโซเชียล

เช็ก 'วันหยุดธนาคาร 2567' ได้ วันหยุดสงกรานต์ 2567 เพิ่มอีก ปีนี้ได้หยุด 18 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็ก 'วันหยุดธนาคาร 2567' ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ วันหยุดสงกรานต์ 2567 เพิ่มอีก 1 วัน สงกรานต์นี้ได้หยุดแบบฉ่ำ ตลอดทั้งปีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 18 วัน วันไหนบ้าง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2567 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่ม "วันหยุดธนาคาร 2567" หรือวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ  ในวันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2567  ให้เป็น "วันหยุดธนาคาร 2567"  วันหยุดสงกรานต์ 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

 ส่งผลให้ "วันหยุดธนาคาร 2567" วันหยุดสงกรานต์ 2567 ของพนักงานธนาคารมีทั้งหมด 5 วัน ดังนี้ 

 

 • 12 เม.ย. 2567 วันหยุดราชการเพิ่มเติม
 • 13-15 เม.ย. 2567 วันสงกรานต์  
 • 16 วันหยุดชดเชยสงกรานต์  
   

สำหรับ "วันหยุดธนาคาร 2567" ตลอดทั้งปี มีวันหยุดทั้งหมด ดังนี้ 

 

 • วันจันทร์ 1 ม.ค. 2567 วันขึ้นปีใหม่      
 • วันจันทร์ 26 ก.พ. 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา              
 • วันจันทร์ 8 เม.ย. 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี              
 • วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2567                        
 • วันจันทร์ 15 เม.ย. 2567 วันสงกรานต์
 • วันอังคาร 16 เม.ย. 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
 • วันพุธ 1 พ.ค. 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • วันพุธ 22 พ.ค. 2567 วันวิสาขบูชา
 • วันจันทร์ 3 มิ.ย. 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • วันจันทร์ 29 ก.ค. 2567 วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันจันทร์ 12  ส.ค.  2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • วันจันทร์ 14 ต.ค. 2567 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันพุธ 23 ต.ค. 2567 วันปิยมหาราช
 • วันพฤหัสบดี 5 ธ.ค. 2567 วันพ่อแห่งชาติ
 • วันอังคาร 10 ธ.ค. 2567 วันรัฐธรรมนูญ
 • วันอังคาร 31 ธ.ค. 2567 วันสิ้นปี
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ