เด่นโซเชียล

เหลือเวลาอีก 93 วัน นับถอยหลัง "ฉีดวัคซีน" "100 ล้านโดส"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไทยเหลือเวลาอีก 93 วันกับเป้าหมาย "ฉีดวัคซีน" 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 52.1 ล้านโดส ขาดอีก 47.8 ล้านโดส ไฟเซอร์มาเพิ่มอีก 2 ล้านโดส

เหลือเวลาอีก  93 วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7  มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กันยายน 2564  ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว 52,157,747 โดส เพิ่มขึ้นกว่า 648,397 โดส

  • ฉีดเข็มที่ 1 สะสม  32,045,885  โดส
  • ฉีดเข็มที่ 2 สะสม  18,891,860  โดส
  • ฉีดเข็มที่ 3 สะสม  1,219,153 โดส
  • ฉีดเข็มที่ 4 สะสม 849 โดส 

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 47,842,253 โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 93 วัน  เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 514,432 โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

อย่างไรก็ตามขณะนี้วัคซีนไฟเซอร์ที่จัดซื้อโดยกระทรวงสาธารณสุขลอตแรกเข้าไทยมาแล้วจำนวน 2,000,000 กว่าโดสจากจำนวนทั้งหมด 30 ล้านโดส ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งตรวจคุณภาพก่อนที่จะกระจายวัคซีนไปฉีดให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะเริ่มฉีดให้นักเรียนประมาณ 4 ตุลาคม 2564 หากจัดสรรได้ครบก็จะทำให้การฉีดวัคซีนในประเทศไทยครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น 

 

เหลือเวลาอีก 93 วัน นับถอยหลัง \"ฉีดวัคซีน\" \"100 ล้านโดส\"
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ