เด่นโซเชียล

ระหว่าง "กักตัว" 7 วัน รัฐอนุญาตให้ว่ายน้ำ-ออกกำลังกายกลางแจ้งได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศบค. เคาะลดวัน "กักตัว" เหลือ 7 วัน พร้อมอนุญาตให้ทำกิจกรรมในสถานที่กักตัว ว่ายน้ำ-ปั่นจักรยาน-ออกกำลังกายกลางแจ้ง ได้

ตามที่ ศบค. มีมติปรับลดระยะเวลาในการกักตัวสำหรับผู้มีเอกสารวัคซีนโควิดครบ เหลือ 7 วัน ในส่วนผู้ที่ยังไม่มีเอกสารวัคซีน ให้กักตัวตั้งแต่ 10-14 วัน สำหรับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ให้กักตัว 7 วัน ทางน้ำและทางบก กักตัว 10-14 วัน อนุญาตให้ทำกิจกรรมในสถานที่กักกันฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

โดยสามารถทำกิจกรรมในสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนดได้ ดังนี้

กิจกรรมที่สามารถทำได้ในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ)

1. การออกกำลังกายกลางแจ้ง
2. การว่ายน้ำ
3. การปั่นจักรยาน (กรณีมีสถานที่ที่มีลักษณะปิด และควบคุมได้)
4. การสั่งซื้อสินค้า/อาหารจากภายนอก
5. การประชุมสำหรับนักธุรกิจเข้ามาระยะสั้น

กิจกรรมที่สามารถทำได้ในสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine : SQ) และสถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร(Organizational Quarantine : OQ) ประเภท ก. ค.

1. การออกกำลังกายกลางแจ้ง
2. การสั่งซื้อสินค้า/อาหารจากภายนอก

 

ทั้งนี้ การปรับมาตรการให้เป็นไปตามระดับพื้นที่สถานการณ์อยทั่วราชอาณาจักรของที่ตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเน้น DMH และมีการลงจองนัดหมายกิจกรรมล่วงหน้า

เงื่อนไขกรณีมีการทำกิจกรรมตามที่กำหนด
1. ผู้เข้ากักตัวเซ็นยินยอมรับความเสี่ยงกรณีมีการติดเชื้อ
2. โรงแรม และโรงพยาบาล คู่ปฏิบัติการ (เอกชน) ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น การสอบสวนโรค การกักกันโรค การตรวจหาเชื้อ การทำความสะอาด เป็นต้น 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ