เด่นโซเชียล

ยังอ่วม 11 จังหวัด "น้ำท่วม" ล่าสุด ปภ. เตือน 4 จังหวัดอีสานระวังน้ำล้นตลิ่ง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปภ. อัปเดตล่าสุด สถานการณ์ "น้ำท่วม" 11 จังหวัด อยุธยายังหนัก 7 อำเภออ่วม ขณะที่ 4 จังหวัดอีสาน เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ปภ." รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย "น้ำท่วม" ใน 11 จังหวัด (รวม 34 อำเภอ 300 ตำบล 1,722 หมู่บ้าน) ประชาชนได้รับผลกระทบ 78,982 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 23 ราย ประสานดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง 

 

 

โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ปภ." รายงานอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 2564 ทำให้ "น้ำท่วม" ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม รวม 34 อำเภอ 300 ตำบล 1,722 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 78,982 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 23 ราย (ลพบุรี 11 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย ชัยนาท 2 ราย นครสวรรค์ 3 ราย สิงห์บุรี 3 ราย สุพรรณบุรี 2 ราย) 

 

สำหรับสถานการณ์อุทกภัย "น้ำท่วม" ในพื้นที่ 11 จังหวัด มีดังนี้ 

 

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด (รวม 9 อำเภอ 37 ตำบล 212 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,531 ครัวเรือน) ได้แก่ 

 

1. หนองบัวลำภู ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสัง และอำเภอศรีบุญเรือง รวม 7 ตำบล 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 254 ครัวเรือน 

 

2. มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม รวม 12 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,627 ครัวเรือน 

 

3. อุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ รวม 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 577 ครัวเรือน 

 

4. นครราชสีมา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง และอำเภอพิมาย 14 ตำบล 129 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,073 ครัวเรือน 

 

 

 • ภาคกลาง 7 จังหวัด (รวม 25 อำเภอ 263 ตำบล 1,510 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 74,451 ครัวเรือน) ได้แก่ 

 

5. สิงห์บุรี ยังคงมี "น้ำท่วม" ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอพรหมบุรี รวม 13 ตำบล 54 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,542 ครัวเรือน 

 

6. ลพบุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอเมืองลพบุรี รวม 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 850 ครัวเรือน 

 

7. สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง รวม 20 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,011 ครัวเรือน 

 

8. อ่างทอง ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 36 ตำบล 166 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,453 ครัวเรือน 

 

9. พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 106 ตำบล 380 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 49,385 ครัวเรือน 

 

10. ปทุมธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 56 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,301 ครัวเรือน 

 

11. นครปฐม ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม รวม 61 ตำบล 475 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,909 ครัวเรือน 

 

ขณะที่ รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เมื่อเวลา 08.00 น. มีดังนี้ 

 

พื้นที่เฝ้าระวัง น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 • จ.หนองบัวลำภู (อ.โนนสัง อ.ศรีบุญเรือง) 
 • จ.มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย อ.เมืองฯ) 
 • จ.นครราชสีมา (อ.โนนสูง อ.พิมาย) 
 • จ.อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ อ.วารินชำราบ) 

 

ภาคกลาง 

 • จ.ลพบุรี (อ.บ้านหมี่ อ.เมืองฯ) 
 • จ.สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง) 
 • จ.สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี) 
 • จ.อ่างทอง (อ.เมืองฯ อ.ไชโย อ.ป่าโมก อ.วิเศษชัยชาญ) 
 • จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.ลาดบัวหลวง) 
 • จ.นครปฐม (อ.บางเลน อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.กำแพงแสน อ.ดอนตูม) 
 • จ.ปทุมธานี (อ.เมืองฯ อ.สามโคก) 

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ยังอ่วม 11 จังหวัด "น้ำท่วม" ล่าสุด ปภ. เตือน 4 จังหวัดอีสานระวังน้ำล้นตลิ่ง

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ