เด่นโซเชียล

"รพ.วชิระภูเก็ต" เปิดรับ อาสาสมัคร อายุ 12-17 ปี เข้าร่วมวิจัยวัคซีน ไฟเซอร์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"รพ.วชิระภูเก็ต" เปิดรับสมัคร อาสาสมัคร เข้าร่วมวิจัยวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) รับจำกัด 200 คน เงื่อนไขอายุ 12-17 ปี ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

"รพ.วชิระภูเก็ต" เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" เข้าร่วมวิจัยวัคซีน "ไฟเซอร์" Pfizer แบ่งทำ 2 กลุ่ม IM และ ID รับ 200 คน อายุ 12-17 ปี ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน 

 

 

โดย "อาสาสมัคร" ผู้เข้าร่วมโครงการของ "รพ.วชิระภูเก็ต" อายุระหว่าง 12-17 ปี จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (ด้วยวิธีการจับสลาก) ดังนี้ 

 

กลุ่มที่ 1 จะได้รับ mRNA SARS-CoV-2 vaccine 0.3 มิลลิลิตร ฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่สองเว้นระยะเวลาห่างจากครั้งแรก 3 สัปดาห์ 

 

กลุ่มที่ 2 จะได้รับ mRNA SARS-CoV-2 vaccine 0.1 มิลลิลิตร ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (ให้ขนาดของตุ่มที่เกิดขึ้นจากการฉีดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร) จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่สองเว้นระยะเวลาห่างจากครั้งแรก 3 สัปดาห์ 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสองกลุ่มจะได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ Rapid Antigen Test (ATK) หากผลตรวจไม่พบเชื้อจึงจะได้รับวัคซีนและตรวจหาระดับคุ้มภูมิกันในขั้นตอนต่อไป 

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเจาะเลือดตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน ต่อโควิด-19 (SARS CoV-2 Antibody - IgG Quantitative) จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

 

ครั้งที่ 1 : ก่อนรับวัคซีน
ครั้งที่ 2 : หลังรับวัคซีนครั้งที่สอง 2 สัปดาห์
ครั้งที่ 3 : หลังรับวัคซีนครั้งที่สอง 12 สัปดาห์

 

 

เป็นการศึกษาเพื่อลดผลข้างเคียงของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็ก หากวิธีการฉีดแบบชั้นผิวหนัง ภูมิขึ้นไม่ถึงเกณฑ์ จะมีการฉีดวัคซีนแบบเข้ากล้ามเนื้อกระตุ้นให้ 

 

สนใจติดต่อที่เบอร์ 076361234 ต่อ 6506-7 ทั้งนี้จะปิดรับสมัคร 6 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าอาสาสมัครครบจำนวน 

 

"รพ.วชิระภูเก็ต" เปิดรับ อาสาสมัคร อายุ 12-17 ปี เข้าร่วมวิจัยวัคซีน ไฟเซอร์

 

 

logoline