โควิด-19

เปิดรับอาสาสมัครทดลองฉีด "โมเดอร์นา" ไฟเซอร์เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น

"หมอยง" ประกาศหาอาสาสมัครที่รับซิโนแวคแล้ว 6 เดือน ทดลองฉีด "โมเดอร์นา" ไฟเซอร์ เป็นวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นภูมิแบบเต็มโดสและครึ่งโดส

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Poovorawan ระบุว่า 

โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (Pfizer, Moderna) เข็ม 3  ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม3 หลังได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 6 เดือน ด้วยวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส 
 

ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน 

*ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 มาแล้ว
ในช่วงวันที่​ ​12 เมษายน - 30 มิถุนายน​ 2564​ 
เพื่อมารับวัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่3 ครึ่งโดส หรือ เต็มโดส  

โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน  เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน  IRB No. 690/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขอให้กรอกใบ

สมัครผ่าน google form :: https://forms.gle/mJ5stMoXYV4cPUDUA เท่านั้น

เปิดรับอาสาสมัครทดลองฉีด \"โมเดอร์นา\" ไฟเซอร์เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น