เด่นโซเชียล

"เปิดประเทศ" วันแรก ยะลา คงเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตรวจเข้มเข้า จว.ต้องฉีดวัคซีน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พร้อมรับ "เปิดประเทศ" วันนี้วันแรก ยะลา คงเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 ด่านตรวจเข้มผู้เดินทางเข้าจังหวัด ทุกคนต้องฉีดวัคซีน

1 พฤศจิกายน 2564 "เปิดประเทศ" วันแรก "สถานการณ์โควิด-19" ในจังหวัด "ยะลา" ยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดยะลายังเป็น 1 ใน 7 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และยังต้องคงมาตรการต่าง ๆ ไว้ เพื่อลดการระบาด 

 

 

ซึ่งวันนี้ "เปิดประเทศ" เป็นวันแรก พร้อมเปิด "17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว" ของประเทศไทย ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านรอยต่อระหว่างจังหวัด คัดกรองโควิด-19 ยังคงต้องเข้มงวดมาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดยะลา รวมไปถึงมาตรการ "เคอร์ฟิว" 

 

โดยที่ด่านตรวจคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมืองยะลา ปลัดอำเภอหญิง น.ส.วนิภา คงถาวร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจ ได้ตั้งด่านเข้มข้น ตรวจบุคคลที่เดินทางมากับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกคัน ก่อนเข้าจังหวัด "ยะลา" จะต้องมีหลักฐานการ "ฉีดวัคซีน" แสดงต่อเจ้าหน้าที่ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชนที่มีสติ๊กเกอร์รับวัคซีนติดไว้ด้านหลังบัตร, หลักฐานจากหมอพร้อมในโทรศัพท์มือถือ, ใบนัดการฉีดวัคซีน หรือหลักฐานใบผ่านการตรวจ Swab

 

รวมถึงสแกนคิวอาร์โค้ด "Yala Safe Alert" กรอกข้อมูลประวัติการเดินทาง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่เดินทางเข้าจังหวัดยะลาเป็นอย่างดี แต่ละคนก็ได้เตรียมหลักฐานก่อนที่จะเข้าด่าน เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ทำให้เกิดความรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลารอนาน 

 

ขณะที่ในวันนี้(1 พฤศจิกายน 2564) ยังเป็นวันแรกที่ "4 เทศบาลยะลา" คือ เทศบาลนครยะลา, เทศบาลเมืองสะเตงนอก, เทศบาลตำบลท่าสาป และ เทศบาลตำบลบุดี ซึ่งเป็น 4 ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงในเขตอำเภอเมืองยะลา ได้ร่วมมือกันใช้มาตรการลดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็นของประชากร เพื่อลดการเดินทางเข้า-ออก เร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ใน จ.ยะลา 

 

โดยมาตรการนี้จะมีการปิดเส้นทางรอยต่อระหว่างตำบลใกล้เคียงเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2564 และเพิ่มความเข้มงวดในด่านตรวจ ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่มีเหตุจำเป็นในการเดินทางเข้า-ออก ให้แสดงใบฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ Antigen test kit หรือ ATK 

 

\"เปิดประเทศ\" วันแรก ยะลา คงเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตรวจเข้มเข้า จว.ต้องฉีดวัคซีน

 

 

ส่วนประชาชนที่เคลื่อนย้ายโดยไม่มีเหตุจำเป็น เช่น การเดินทางที่ไม่ก่อให้เกิดสภาพคล่องของเศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ ให้งดการเดินทาง ในขณะเดียวกันใน 14 วันนี้ทุกเทศบาลก็จะเร่งระดมจัดทีมตรวจเชื้อ โควิด-19 ตามบ้านเรือน เพื่อเร่งควบคุมโรค 

 

ขณะที่ สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 380 ราย (ยอดป่วยสะสม 41,029 ราย) กำลังรักษา 6,298 ราย รักษาหายแล้ว 35,638 ราย เสียชีวิต 1 ราย (เสียชีวิตสะสม 267 ราย) 

 

\"เปิดประเทศ\" วันแรก ยะลา คงเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตรวจเข้มเข้า จว.ต้องฉีดวัคซีน

 

\"เปิดประเทศ\" วันแรก ยะลา คงเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตรวจเข้มเข้า จว.ต้องฉีดวัคซีน

 

\"เปิดประเทศ\" วันแรก ยะลา คงเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตรวจเข้มเข้า จว.ต้องฉีดวัคซีน

 

\"เปิดประเทศ\" วันแรก ยะลา คงเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม - ตี 3 ตรวจเข้มเข้า จว.ต้องฉีดวัคซีน

 

ข้อมูลจาก : สทท.ยะลา

 

 

 

logoline