เด่นโซเชียล

จ่าย "เงินเยียวยา" กลุ่มเปราะบาง-ไม่มีสามาร์ทโฟนอีก 300 บาทนาน 2 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.เคาะงบ 1,384 ล้านบาท จ่าย "เงินเยียวยา" อุ้มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ-กลุ่มเปราะบาง-ไม่มีสมาร์ทโฟนจ่ายเพิ่มอีก 300 บาทขยายความช่วยเหลือนาน 2 เดือนตั้งแต่พ.ย.-ธ.ค.64

อัปเดตจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบวงเงิน 54,600 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นวงเงินเยียวยาช่วยเหลือ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 300 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค.64) วงเงิน 1,384 ล้านบาท โดยจะเป็นการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งกลุ่มที่ได้รับสิทธิจากมาตรการเงินเยียวยาครั้งนี้จะเป็นกานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในกลุ่มต่อไปนี้


- ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน 
- ผู้ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
- ผู้พิการ
- ผู้สูงอายุ

โดยการขยายสิทธิสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในครั้งนี้นั้น  เป็นการจ่ายเเงินเยียวยาเพิ่มเติมต่อเนื่องจากเงินเยียวยาเดิมที่เคยจ่ายไปแล้ว เดือนละ 200 บาทต่อคน เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน 

อย่างไรก็ตามเงินเยียวยาสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ครม.อนุมัติจ่ายในครั้งนี้ จะช่วยให้กลุ่มดังกล่าวสามารถนำไปใช้จ่ายค่าครองชีพในระยะนี้ได้เป็นอย่างดี 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ