เด่นโซเชียล

"สินเชื่อออมสิน" ธนาคารปล่อยกู้เงิน 50,000 กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ

"สินเชื่อออมสิน" ออกมาตรการช่วยเหลือ "ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเงินกู้ 50,000 บาท กู้เงิน ดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

จากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  ตกงาน ว่างงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น รัฐบาลได้ออกมาตรการทางการเงิน ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น "กู้เงิน" โดยการปล่อยสินเชื่อประชารัฐ ผ่านธนาคารออมสินภายใต้โครงการ "ธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเป็นการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกู้สินเชื่อออมสิน ผ่านธนาคารออมสินได้ง่ายๆ วงเงินกู้ 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75 ต่อเดือน

โดยมีรายละเอียดในการขอกู้สินเชื่อ

  • คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
-มีการประกอบอาชีพ
-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

  • วงเงินกู้

50,000 บาท

 

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

 

  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

-ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

 

  • หลักประกัน

-ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

 

  • ค่าธรรมเนียม

-ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

 

  • เอกสารประกอบการกู้

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

 

รายละเอีดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

\"สินเชื่อออมสิน\" ธนาคารปล่อยกู้เงิน 50,000 กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ

ข่าวยอดนิยม