เด่นโซเชียล

"อนามัยโพล" ชี้ ประชาชนส่วนมาก งดออกจากบ้านไม่ได้

"กรมอนามัย" ทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หัวข้อ “คิดเห็นอย่างไร? กับมาตรการ (Universal Prevention for COVID-19)” ผลชี้ ประชาชนยังทำไม่ได้ครบทุกข้อ

29 ก.ย.64 อนามัยโพล ได้ทำผลสำรวจระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2564 เรื่อง “คิดเห็นอย่างไร? กับมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)” โดยมีจำนวนผู้ตอบทั่วประเทศ 2,525 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.5 เคยได้ยินมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล 

มาตรการ Universal Prevention for COVID-19 ที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถทำได้ทุกครั้งมากที่สุด คือ 

 

  •  ร้อยละ 83.4 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ หรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสวัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 

 

  •  ร้อยละ 73.6 หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

 

  •  ร้อยละ 73.5 ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และเป็นผู้มีโรคเรื้อรังให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน หากจําเป็นให้ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด 

 

 

\"อนามัยโพล\" ชี้ ประชาชนส่วนมาก งดออกจากบ้านไม่ได้

 

ส่วนพฤติกรรมที่ประชาชนคิดว่าทำได้น้อยที่สุด คือ
 

 

  •  ร้อยละ 58.3 งดกินข้าวร่วมกัน แยกกินใครกินมัน และเลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ 

 

  •  ร้อยละ 59.2 เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ทุกสถานที่

 

  • ร้อยละ 64 ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น

 

 

\"อนามัยโพล\" ชี้ ประชาชนส่วนมาก งดออกจากบ้านไม่ได้

 

ที่มา ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวที่น่าสนใจ