โควิด-19

"อบจ.สมุทรสาคร" เปิดลงทะเบียนฉีด ซิโนฟาร์ม รอบด่วนที่สุด เช็คเลยเงื่อนไข

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อบจ.สมุทรสาคร" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบด่วนที่สุด ผ่านทางเว็บไซต์ www.สาครรวมใจ.com เช็ครายละเอียดเงื่อนไขที่นี่

วันที่ 28 กันยายน 2564 "อบจ.สมุทรสาคร" ประกาศ "รอบด่วนที่สุด" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เนื่องจากมีคนสละสิทธิ โดยสามารถ ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ตุลาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.สาครรวมใจ.com เท่านั้น 

 

 

สำหรับเงื่อนไขผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" กับ "อบจ.สมุทรสาคร" มีดังนี้ 

 

1. มีสัญชาติไทย 
2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันฉีด) 
3. อยู่อาศัย หรือทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร 
4. ไม่เคยติดเชื้อโควิดมาก่อน 
5. ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดมาก่อน 

 

เลือกสถานที่และวัน ฉีดวัคซีน ได้ดังนี้ 

1. แลนด์มาร์ค วันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2564 
2. เซ็นทรัล มหาชัย วันที่ 4 - 5 ต.ค. 2564 

 

หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันที่ฉีดวัคซีน (กรณีไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านสมุทรสาคร) 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
2. หลักฐานการลงทะเบียนจองวัคซีน (พิมพ์เอกสาร หรือบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ) 
3. หลักฐานการเป็นผู้อยู่อาศัย หรือทำงานในสมุทรสาคร

 

\"อบจ.สมุทรสาคร\" เปิดลงทะเบียนฉีด ซิโนฟาร์ม รอบด่วนที่สุด เช็คเลยเงื่อนไข

 

 

ฉีดวัคซีนกับ "อบจ.สมุทรสาคร" ในส่วนกรณีผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านสมุทรสาคร ให้นำสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งไปยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่นัดฉีดวัคซีน ดังนี้ 

 

1. ใบรับรองการเป็นพนักงาน หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน ซึ่งมีที่อยู่ของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร 

2. หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, ข้าราชการ, ส.ท., ส.อบต., ส.อบจ., เจ้าบ้าน คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง 

3. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียนการค้าในจังหวัดสมุทรสาคร (กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นเจ้าของกิจการ) 

4. สำเนาใบเสร็จค่าเช่าบ้าน/หอพัก/ห้องเช่า (รายเดือน/รายปี) หรือสำเนาหนังสือสัญญาการเช่า 

5. สำเนาใบเสร็จค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าอินเตอร์เน็ตบ้าน ที่มีชื่อผู้จะฉีดวัคซีนเป็นผู้จ่าย หรือใช้พิมพ์สลิปอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจ่ายผ่าน Mobile banking / Internet banking 

 

ข้อควรระวัง

1. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมได้ และมีผลต่อการรับสิทธิ 
2. บันทึก/ถ่ายภาพหน้าจอแสดงคิวไว้เป็นหลักฐาน 

 

\"อบจ.สมุทรสาคร\" เปิดลงทะเบียนฉีด ซิโนฟาร์ม รอบด่วนที่สุด เช็คเลยเงื่อนไข

 

ที่มา อบจ.สมุทรสาคร

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ