เด่นโซเชียล

ฉีด วัคซีนโควิด เกิน 50 ล้านโดสแล้ว คาดสิ้นปีฉีดเข็ม 2 ได้ครอบคลุม 74%

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สธ. เผยฉีดวัคซีนโควิดวันมหิดลได้ 1.3 ล้านโดส ยอดสะสมเกิน 50 ล้านโดส ฉีดวัคซีนได้ครึ่งทางจากเป้าหมาย 100 ล้านโดสแล้ว ระบุเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะฉีดเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เดือนละกว่า 20 ล้านโดส คาดฉีดเข็ม 2 ครอบคลุมถึง 74% ในสิ้นปีนี้ พร้อมฉีดเข็ม 3 ให้ผู้รับซิโนแวค 2 เข็ม

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เฉพาะวันที่ 24 กันยายนเนื่องในวันมหิดล ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศรวม 1,300,677 โดส เป็นเข็มแรก 841,769 โดส เข็มที่สอง 309,429 โดส และเข็มสาม 149,479 โดส โดยมี 7 เขตสุขภาพที่ฉีดได้เกิน 1 แสนโดส มากที่สุดคือเขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 148,887 โดส โดย กทม.ฉีดมากที่สุด 64,880 โดส รองลงมาคือชลบุรี 48,316 โดส อุดรธานี 47,110 โดส นครราชสีมา 44,863 โดส และเชียงใหม่ 39,214 โดส ทั้งนี้ ประเทศไทยฉีดวัคซีนมาถึงครึ่งทางจากเป้าหมาย 100 ล้านโดส ครอบคลุม 50 ล้านคน ปัจจุบันฉีดได้ 50,080,565 โดส เป็นเข็มแรก 44.45% ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร

ฉีด วัคซีนโควิด เกิน 50 ล้านโดสแล้ว คาดสิ้นปีฉีดเข็ม 2 ได้ครอบคลุม 74%

ขณะที่นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้มีผู้ป่วยหายกลับบ้าน 14,700 คน สะสม 1,408,602 คน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,975 คน มาจากต่างประเทศ 19 คน และติดเชื้อในประเทศ 11,956 คน แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เช่นเดียวกับผู้ป่วยอาการรุนแรงและใส่เครื่องช่วยหายใจก็ลดลง ซึ่งมาตรการต่างๆ ทั้งการป้องกันตนเองตลอดเวลา และการฉีดวัคซีนจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ โดยตั้งแต่เดือนกันยายนฉีดเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเมื่อปรับสูตรการฉีดเป็นสูตรไขว้ซิโนแวคตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้าจะทำให้การฉีดเข็ม 2 ได้ครอบคลุมเร็วขึ้น

ฉีด วัคซีนโควิด เกิน 50 ล้านโดสแล้ว คาดสิ้นปีฉีดเข็ม 2 ได้ครอบคลุม 74%

โดยเดือนตุลาคมจะฉีดให้ได้ 30 ล้านคน คิดเป็น 45% เดือนพฤศจิกายน 42 ล้านคน คิดเป็น 60% และธันวาคม 52 ล้านคน คิดเป็น 74% ถือว่าเกินแผนและเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงจะทยอยฉีดวัคซีนเข็ม 3 ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน ประเทศไทยจะเข้าสู่ความปลอดภัยจากโควิดอีกประเทศในโลก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ