เด่นโซเชียล

ยังไม่ตัดทิ้ง อย.แจง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ใช้ในเด็ก อยู่ระหว่างพิจารณา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อย. ชี้แจง การรับรองวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา รอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ผลิต ยันไม่ใช่การไม่อนุญาตใช้

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณาอนุญาตวัคซีนจากข้อมูลความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผล   จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลการวิจัยของวัคซีนที่เพียงพอที่จะยืนยันความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผล

ยังไม่ตัดทิ้ง อย.แจง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ใช้ในเด็ก อยู่ระหว่างพิจารณา

ซึ่งขณะนี้มีวัคซีนโควิด-19 ที่ อย. อนุญาตให้ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 12 ปี ขึ้นไปแล้ว จำนวน 2 ชนิด คือ วัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา ส่วนวัคซีนซิโนฟาร์ม คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของ อย. ได้พิจารณาแล้วว่ายังไม่สามารถอนุญาตให้ขยายการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปได้ในขณะนี้แต่ไม่ใช่การไม่อนุญาต โดย อย. อยู่ระหว่างรอการจัดส่งข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลเพิ่มเติมจากบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ซึ่งหากบริษัทฯ ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมครบถ้วน อย. พร้อมเร่งดำเนินการพิจารณาโดยเร็ว

ยังไม่ตัดทิ้ง อย.แจง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ใช้ในเด็ก อยู่ระหว่างพิจารณา

สำหรับวัคซีนโควิด-19 ที่ อย. ได้อนุญาตไปแล้ว หากจะนำวัคซีนไปใช้ในโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันนั้นหรือสถาบันกลางก่อน และดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยต่อไป 

 

ยังไม่ตัดทิ้ง อย.แจง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ใช้ในเด็ก อยู่ระหว่างพิจารณา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ