เด่นโซเชียล

ถึงคิว "ผู้ป่วยจิตเวช" รพ.ศรีธัญญา เปิด "ลงทะเบียนจองวัคซีน" พร้อมผู้ดูแล

โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดให้ผู้ป่วยจิตเวช "ลงทะเบียนจองวัคซีน" พร้อมผู้ดูแล จำกัด 400 คน/วัน เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ขณะนี้หลายโรงพยาบาล เปิดให้มีการลงทะเบียนจองวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช และผู้ดูแล 400 คนต่อวัน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

 

 1. ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
 2. ต้องเลือกวันมารับบริการ ที่ไม่ตรงกับวันนัดของโรงพยาบาลศรีธัญญา
 3. ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ดูแลมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 4. ให้สิทธิผู้ป่วยจิตเวช ที่มารับบริการต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศรีธัญญา หรือถ้าขาดการติดต่อต้องไม่เกิน 5 ปี
 5. ให้สิทธิผู้ป่วยจิตเวช 1 คน และ ผู้ดูแลหลัก 1 คน เท่านั้น
 6. ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ดูแลที่มีสิทธิฉีดวัคซีน ต้องมาฉีดในวันเดียวกัน
 7. ในวันที่นัดมาฉีด หากผู้ป่วยจิตเวชไม่สามารถลงนามยินยอมการฉีดวัคซีนได้ ต้องมีญาติสายตรง (บิดา มารดา พี่น้องสายเลือดเดียวกัน สามี ภรรยา บุตร)
 8. หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตเวช ที่มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จะไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้
 9. ชนิดของวัคซีนที่ได้รับ เป็นไปตามแนวทางการให้วัคซีนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 

 1. สแกน QR code เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
 2. ตรวจสอบช่วงเวลาที่ว่าง
 3. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
 4. เพิ่มข้อมูลผู้ดูแล (ถ้ามี)
 5. ถ้าท่านประสงค์ เพิ่มข้อมูล เพื่อรับการฉีดวัคซีนด้วยให้เพิ่มข้อมูลการจองผู้ดูแล หากไม่มีผู้ดูแลมารับวัคซีนด้วย หรือ เดินทางมาคนเดียวให้กด "ไม่ประสงค์เพิ่มข้อมูลผู้ดูแล"
 6. ตรวจเช็กสถานะการจอง

* ส่วนที่ 1 จะเป็นการจองสำหรับผู้ป่วยจิตเวช เลือกวัน เวลา กรอกข้อมูลทั่วไป แล้วกดเพิ่มข้อมูล

 

ค้นหาข้อมูลการจองตามเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่มแสดงบัตรคิว แคปเจอร์หน้าจอ เพื่อยื่นแสดงบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ

 

 

ถึงคิว \"ผู้ป่วยจิตเวช\" รพ.ศรีธัญญา เปิด \"ลงทะเบียนจองวัคซีน\" พร้อมผู้ดูแล

 

ข่าวยอดนิยม