เด่นโซเชียล

ครม.เคาะนายจ้างซื้อชุดตรวจ "ATK" ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.ไฟเขียวสถานประกอบการนำใบเสร็จซื้อชุดตรวจ "ATK" ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้- มีนาคม 65

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  จากกรณีที่รัฐบาลผ่อนคลายกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ  โดยที่ผ่านมาพบว่า สถานประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดีในการจัดหาชุดตรวจ ATK เพื่อคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้นให้แก่พนักงาน  ดังนั้นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการมาตรการลดหย่อนภาษี  ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจ โควิด - 19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit : ATK) สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง มาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีก 50% ของรายจ่ายที่จ่ายไป หรือ หักได้ 1.5 เท่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล โดยมาตรการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการจัดหาชุดตรวจโควิด - 19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับตรวจพนักงานหรือลูกจ้างเป็นประจำ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าชื้อชุดตรวจโควิด - 19 แบบเร่งด่วน (ATK) ที่ ครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการ จะช่วยส่งเสริมและบรรเทาภาระให้กับผู้ประกอบการ ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและกล้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เมื่อธุรกิจต่างๆ สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ย่อมส่งผลดีต่อภาะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่จะมีโอกาสฟื้นตัวต่อไป

ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับมาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง (COVID free sitting) โดยที่ผ่านมาได้มีแนวทางให้สถานที่ทำงาน ผู้ประกอบการต่างๆ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากโควิด และเพื่อเป็นการดูแลและให้การสนับสนุนผู้ประกอบการได้ซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับบุคลากร พนักงานในองค์กร เพื่อคัดกรองและตรวจหาโควิด-19 ในเบื้องต้น  

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ