เด่นโซเชียล

"รฟท." เพิ่มอีก 20 ขบวน รองรับปชช.เดินทาง เริ่ม 15 ก.ย. เช็คเลยเส้นทางไหนบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การรถไฟแห่งประเทศไทย "รฟท." เพิ่มขบวนรถเชิงสังคมอีก 20 ขบวน รองรับประชาชนเดินทาง เริ่ม 15 ก.ย. นี้ เช็กเลยมีเส้นทางไหนบ้าง

วันที่ 14 กันยายน 2564 การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ "รฟท." ประกาศแจ้งเพิ่มการให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคม 20 ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชน ตามแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" เริ่ม 15 ก.ย. 2564 นี้ 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย "รฟท." กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) การรถไฟฯ จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคม ให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง-ปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ และความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

 

สำหรับขบวนรถไฟที่เปิดให้บริการเพิ่มเติม 20 ขบวน มีดังนี้ 

 

สายเหนือ 4 ขบวน 

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพฯ - ตะพานหิน - กรุงเทพฯ 
  • ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพฯ - ลพบุรี - กรุงเทพฯ 

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน 

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพฯ - สุรินทร์ - กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น นครราชสีมา - สุรินทร์ - นครราชสีมา
  • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย 

 

สายใต้ 4 ขบวน 

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพฯ - หัวหิน - กรุงเทพฯ 
  • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง - สุไหงโกลก - พัทลุง 

 

สายตะวันออก 4 ขบวน 

  • ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพฯ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพฯ 
  • ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพฯ - ด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพฯ ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - กรุงเทพฯ 


 

สายแม่กลอง 4 ขบวน 

  • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4380/4383 แม่กลอง - บ้านแหลม - แม่กลอง 
  • ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4386/4387 แม่กลอง - บ้านแหลม - แม่กลอง 

 

ทั้งนี้ ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ รฟท. ได้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การสแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ 

 

อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ "ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

"รฟท." เพิ่มอีก 20 ขบวน รองรับปชช.เดินทาง เริ่ม 15 ก.ย. เช็คเลยเส้นทางไหนบ้าง

 

"รฟท." เพิ่มอีก 20 ขบวน รองรับปชช.เดินทาง เริ่ม 15 ก.ย. เช็คเลยเส้นทางไหนบ้าง

 

 

logoline