โควิด-19

รฟท. เปิดเดินขบวนรถท้องถิ่นสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน รับมาตรการ "คลายล็อกดาวน์"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รฟท. เปิดเดินขบวนรถท้องถิ่นสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชน จากมาตรการ "คลายล็อกดาวน์" ของ ศบค. เริ่ม 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

วันที่ 1 กันยายน 2564 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเดินขบวนรถท้องถิ่นสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชน ให้เหมาะสมกับมาตรการ "คลายล็อกดาวน์" ของ ศบค. เริ่ม 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

 

 

 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปรับมาตรการผ่อนคลายในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด (พื้นที่สีแดงเข้ม)

 

ดังนั้นเพื่อดำเนินการตามแนวทางการผ่อนปรน และรองรับความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางสายใต้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถท้องถิ่นเพิ่ม จำนวน 2 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง-ปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

 

ขบวนรถท้องถิ่นสายใต้ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 2 ขบวน ดังนี้ 

 

-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 ยะลา - สุไหงโกลก - ยะลา 

 

ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง/ปลายทาง จำนวน 4 ขบวน 

 

-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี - ยะลา - สุราษฎร์ธานี เปลี่ยนเป็น สุราษฎร์ธานี - สุไหงโกลก - สุราษฎร์ธานี 

-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช - ยะลา - นครศรีธรรมราช เปลี่ยนเป็น นครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก - นครศรีธรรมราช 

 

รฟท. เปิดเดินขบวนรถท้องถิ่นสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน รับมาตรการ \"คลายล็อกดาวน์\"

 

 

ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ รฟท. ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าพื้นที่สถานี ตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ 

 

แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด - ข้ามเขต ผ่านเว็บไซต์ "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" https://covid-19.in.th/ 

 

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Facebook แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 

 

รฟท. เปิดเดินขบวนรถท้องถิ่นสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน รับมาตรการ \"คลายล็อกดาวน์\"

 

รฟท. เปิดเดินขบวนรถท้องถิ่นสายใต้เพิ่ม 2 ขบวน รับมาตรการ \"คลายล็อกดาวน์\"

 

logoline