เด่นโซเชียล

"พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า" พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า" ฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ พลโท ปณต แสงเทียน พลโท กฤษดา สาริกา

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า" ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ จำนวน 3 คน ดังนี้

  1. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
  2. พลโท ปณต แสงเทียน
  3. พลโท กฤษดา สาริกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด