เด่นโซเชียล

พบ "ฟ้าทะลายโจร" สายพันธุ์พื้นเมืองป่าขาด มีฤทธิ์สูงกว่าค่ามาตรฐาน 6 เท่า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมวิชาการเกษตร ค้นพบ "ฟ้าทะลายโจร" สายพันธุ์พื้นเมืองป่าขาด จ.สงขลา มี "สารแอนโดรกราโฟไลด์" มากกว่าค่ามาตรฐาน 6 เท่า

ค้นพบ "ฟ้าทะลายโจร" สายพันธุ์พื้นเมืองป่าขาด จ.สงขลา นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายสำคัญของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สวพ.8 จึงเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการทดลองขยายการผลิตแปลงใหญ่ และการพัฒนาแฟลตฟอร์มนวัตกรรม การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมกับภูมิสังคมเกษตรกร ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรชุมชนต้านโควิด-19 ทั้งด้านการพัฒนาให้ได้เทคโนโลยีการผลิต เกษตรกรต้นแบบ และรูปแบบการผลิตพืชสมุนไพรที่เหมาะสมระดับเกษตรกร และชุมชนนั้น 


ผลการศึกษาล่าสุด ได้มีวิเคราะห์สารสำคัญในผงฟ้าทะลายโจร สายพันธุ์พื้นเมืองป่าขาด อ.สิงนคร จ.สงขลา ประกอบด้วย ส่วนของใบ และกิ่ง พบว่า มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) 6.01 % (60,127 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) สูงกว่าค่ามาตรฐาน 6 เท่า ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2562 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 95 ง. หน้า 8 กำหนดมาตรฐานของตัวยาสำคัญจากผง ส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร กำหนดให้มีสารสำคัญปริมาณ Andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก (w/w) 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ด้าน นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 ให้รายละเอียดว่า สำหรับลักษณะที่สำคัญของฟ้าทะลายโจรสายพันธุ์พื้นเมืองป่าขาด เมื่ออายุ 3 เดือน มีความสูงต้น ประมาณ 60 ซม. ขนาดทรงพุ่มกว้าง 30 ซม. มีจำนวนกิ่ง 20 กิ่ง แบ่งเป็นกิ่งหลัก 5 คู่ หรือ 10 กิ่ง และกิ่งย่อยปลายยอด 5 คู่ หรือ 10 กิ่ง ความยาวกิ่งล่างสุดโตเต็มที่ยาว 30 ซม. มีจำนวนใบ 7 คู่ 14 ใบ/กิ่ง ส่วนกิ่งถัดขึ้นมามีความยาว 30.5, 27, 22 และ 14.5 ซม. ตามลำดับ มีจำนวนใบเมื่ออายุ 3 เดือน 150 ใบ/ต้น ขนาดใบโดยเฉลี่ยกว้าง 3 ซม. ยาว 9 ซม. 

 

 

ทั้งนี้ การเจริญเติบโต ของพืชจะแตกต่างกันไป ขึ้นกับการดูแลรักษา เช่น ควรใช้ต้นกล้าจากเมล็ด หรือการ ปักชำยอด ลักษณะดินการให้ปุ๋ย การให้น้ำ การตัดแต่ง เป็นต้น หากมีการนำฟ้าทะลายโจรสายพันธุ์พื้นเมืองป่าขาด มาผลิตเป็นผงยารับประทาน โดยคำแนะนำทางการแพทย์ให้รับประทานยาผงฟ้าทะลายโจร รักษาอาการไข้หวัด ควรได้รับสาร Andrographolide อยู่ที่ 60 มิลลิกรัม/วัน และใช้รักษาโควิด-19 ไม่เกิน 180 มิลลิกรัม/วัน

ผงยาฟ้าทะลายโจรสายพันธุ์พื้นเมืองป่าขาด หากบรรจุแคปซูลละ 500 มิลลิกรัม นำไปใช้เพื่อรักษาไข้หวัด โดยใช้ 2 แคปซูล/วัน และเพื่อรักษาโควิด-19 ใช้ 6 แคปซูล /วัน แต่ไม่ควรทานติดต่อกันเกิน 5 วัน
 

พบ \"ฟ้าทะลายโจร\" สายพันธุ์พื้นเมืองป่าขาด มีฤทธิ์สูงกว่าค่ามาตรฐาน 6 เท่า

ที่มา : BIOTHAI

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ